Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s TBG Metrostav pořádá debatu na téma "Vodní doprava v Praze".

Vodní doprava v České republice je poměrně diskutované téma. Nejedná se však pouze o turistické využití českých řek, ale také přepravu stavebního odpadu, kterou po Vltavě testuje Praha. Metropole si pro svůj experiment vybrala projekt přestavby a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Při stavbě totiž vzniká materiál, který dle podmínek stavebního povolení nelze přepravovat po silnici. Konkrétně se jedná se o 1 600 tun materiálu denně, který je v rámci „experimentu“ přepravován po Vltavě dvěma loděmi do Mělníka. Pro představu – na přepravu tohoto množství by bylo třeba  80 nákladních automobilů, které ale likvidují dopravní komunikace a ničí životní prostředí.

Jaké jsou výhody vodní dopravy? Jaké jsou další možnosti jejího využití  v Praze a jak se k této otázce staví město? 

O možnostech využití vodní dopravy s Vámi budou diskutovat:

Jan Kupeček, ředitel a jednatel, TBG Metrostav

Klára Němcová, ředitelka, Státní plavební správa

Jan Bukovský, zástupce ředitele, Ředitelství vodních cest ČR

Marek Zděradička, ředitel sekce INFR, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Debatu bude moderovat Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost. Debata se uskuteční 18. října 2016 od 18:00 na lodi Grand Bohemians kotvící na můstku číslo tři mezi Palackého a Jiráskovým mostem. 

Z organizačních důvodů došlo ke změně lodi, za způsobenou nepříjemnost se omlouváme a členové našeho organizačního týmu budou k dosažení na 777 840 106 v případě jakýchkoliv komplikací. 

MTS2