Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

31. 7. 2019

Více o události

Spotřební daně jsou nepřímé a selektivní daně, které jsou zaváděny především za účelem navýšení příjmů státního rozpočtu a regulace spotřeby vybraných statků na trhu. V České republice tvoří hlavní druhy komodit zatížené spotřební daní pohonné hmoty, tabák, alkohol (líh), pivo a víno. O problematice zdanění spotřeby hovořili na pracovní snídani 31. července 2019 Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví České republiky, Stanislav Kouba, náměstek pro daně a cla Ministerstva financí České republiky, Tomáš Mlčoch, Health Economics Manager, a Aleš Rod, ředitel pro výzkum CETA. Setkání moderovala Marcela Konrádová, externí analytička Institutu pro politiku a společnost.

Systém spotřebního zdanění je výkladní skříní systému veřejných financí každé země. Ukazuje totiž nejen to, nakolik je v zemi nalezen funkční kompromis mezi „free-to-choose“ ekonomickou svobodou jednotlivce a hledáním zdrojů na eliminaci negativních externalit plynoucích ze spotřeby zdaňovaných látek. V souvislosti s otázkou zdanění spotřeby v České republice byla debata zaměřená nejen na ekonomické hledisko této problematiky, ale také na to zdravotní. Právě zdravotnický pohled poskytl ministr Adam Vojtěch, který svou pozornost soustředil zejména na konzumaci alkoholu a tabáku jako klíčových faktorů chronických onemocnění.

Ministr Vojtěch poukázal na fakt, že Česká republika se nachází na předních příčkách v konzumaci daných látek, a proto se chce ministerstvo zdravotnictví více zaměřit na skupinu mladých lidí od 11 do 15 let věku, u kterých dochází k prvním zkušenostem s pitím alkoholu či kouřením cigaret. V tomto směru je ministerstvo zdravotnictví přesvědčeno, že daňová zátěž zmíněných komodit by mohla být jedním z řady opatření, které by měly snížit míru konzumace alkoholu a tabáku, a to zejména u mladých lidí.

Stanislav Kouba ve svém příspěvku uvedl, že pokud se jedná o zdanění spotřeby, neustále probíhá diskuse o tom, do jaké míry má stát v dané oblasti zasahovat. Z všeobecného pohledu ale zdůraznil, že právě spotřební daně tvoří významnou složku státního rozpočtu. Na něj bude mít zdanění spotřeby značný dopad.

Tomáš Mlčoch představil studii s názvem Společenské náklady konzumace alkoholu v ČR. Konstatoval, že právě alkohol negativně ovlivňuje celou společnost a cílem této studie mělo být odhadnutí celospolečenských nákladů konzumace alkoholu. Vliv na výši nákladů má například snížena produktivita v práci, náklady na zdravotní komplikace, náklady na řešení kriminality, náklady na řešení dopravních nehod pod vlivem alkoholu apod. Za opatření, které by měly pozitivně ovlivnit tyto náklady, resp. je snížit, považuje zejména zákaz reklamy na alkohol či zvýšení zdanění alkoholu.

Aleš Rod krátce prezentoval systém daní v České republice a zároveň i studii Zdanění spotřeby v České republice – Pohonné hmoty, tabák, líh a lihoviny, pivo a víno. Konstatoval, že Česká republika patří k zemím s nejlepším systémem zdanění spotřeby v Evropské unii, přičemž se jedná o relativně stabilní systém, který generuje okolo 13 % státního rozpočtu. Zdůraznil ale, že systém zdanění spotřeby v České republice může být ještě efektivnější a navrhl doporučení, která v sobě zahrnuje tři principy:

  1. důkladnou analýzu fungování systému zdanění spotřeby a dopadů na trh s uvedenými komoditami,
  2. implementaci maximálního prvku flexibility,
  3. implementaci principu harm reduction.