Praha 29. listopadu 2019

Česko připravuje další vlnu digitalizace, občané díky tomu uspoří čas

Nový kabinet si Digitální Česko vytyčil jako jednu z hlavních priorit. Česká republika se dlouhodobě potýká se zaostáváním v oblasti e-Governmentu a digitalizace veřejné správy. Institut pro politiku a společnost proto dnes uspořádal ve spolupráci se společností Visa pracovní snídani s Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví, Vladimírem Dzurillou, zmocněncem pro IT a digitalizaci vlády ČR a Marcelem Gajdošem, generálním ředitelem Visa pro Česko a Slovensko.

 Dnešní bohatá debata poskytla analýzu skutečné situace v elektronickém zdravotnictví a ve veřejné správě. „Českou veřejnost zajímá, jak fungují nebo budou fungovat nastavená pravidla v praxi. Zdravotnictví a finance jsou příklady vysoce regulovaných odvětví procházejících radikálními změnami transformace pod vlivem moderních technologií, díky kterým lze dosáhnout významného pokroku,“ vysvětluje ředitelka Institutu pro politiku a společnost Šárka Prát důvody, které vedly Institut k uspořádání dnešní pracovní snídaně.

Digitalizace zdravotnictví je jednou z hlavních priorit Ministerstva zdravotnictví ČR. „Praxe ukazuje, že například elektronický recept funguje a stal se standardní službou, která slouží jak pacientům, tak i lékařům.  V rozvoji elektronického receptu o lékový záznam pacienta chceme jít cestou tzv. opt-out režimu. Budeme tedy vycházet ze souhlasu pacienta se sdílením jeho dat, a pokud je sdílet chtít nebude, bude moci kdykoliv a vždy jednoduše vyjádřit nesouhlas. Ministerstvo zdravotnictví v současnosti rovněž usiluje o digitalizaci zdravotnické dokumentace, která by měla být na dobrovolné bázi. Rozhodně v tomto ohledu nechceme vytvořit nějakého „velkého bratra“, ale pouze nastavit standardy sdílené komunikace a jejího uchovávání,“ komentuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nový Portál občana umožňuje využívat celou řadu služeb on-line. Nicméně progresivnější digitalizaci Česka brání současná legislativa. „Každý zákon má svá procesní pravidla, která v mnohých případech neumožnují elektronickou komunikaci a sdílení dat. Tuto situaci lze ilustrovat například na bankovních institucích, které významnou část svých služeb přesunuly z kamenných poboček do internetbankingu a podobně bychom měli postupovat i ve veřejné správě. Potřebujeme, aby úřady automaticky mezi sebou informace sdílely,“ říká vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci vlády ČR Vladimír Dzurilla a dodává: „Tohle by měl být klíčový princip zákona o právu na digitální služby. Portál občana jako vstupní brána ke službám státní a veřejné správy s cílem vyřešit všechny životní situace občanů a firem online. Druhým pilířem je možnost sdílení dat mezi systémy, které zabrání neustálému vyplňovaní stejných dat a umožní nám předvyplnění formulářů, po kterém všichni tak velmi voláme.

Zahraniční společnosti působící v České republice mohou obohatit veřejnou diskuzi o mnoho zajímavých zkušeností. „Česká republika patří společně s Austrálií mezi země, které nejaktivněji využívají bezkontaktní platby. Je zřejmé, že občané se relativně rychle dokáží etablovat na nové technologie. Příkladem může být počet terminálů EET, kterých je v ČR v současnosti přes 220 tisíc, ačkoliv před třemi lety to byla pouhá polovina. Česko se tak viditelně posouvá do digitální sféry a má v tomto ohledu potenciál se stát příkladem pro zbytek Evropy. Přesto je zde stále velký prostor pro zlepšení. Pokud dojde k výraznější digitalizaci služeb, mohli by občané ročně uspořit až 32 hodin svého času, který by mohli strávit například se svou rodinou,“ uzavírá dnešní debatu regionální manažer Visa Europe pro Česko a Slovensko Marcel Gajdoš.