Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení, o kterých se mluví. Na této stránce naleznete tiskové zprávy z vybraných akcí. Nenašli jste v tiskové zprávě to, co jste hledali? Podívejte se na nejbližší akce, které pořádáme, a kontaktujte našeho PR specialistu, který Vám pomůže zprostředkovat rozhovor na akci s našimi vystupujícími.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

TISKOVÁ ZPRÁVA (PDF)

Praha 29. listopadu 2019

Česko připravuje další vlnu digitalizace, občané díky tomu uspoří čas

Nový kabinet si Digitální Česko vytyčil jako jednu z hlavních priorit. Česká republika se dlouhodobě potýká se zaostáváním v oblasti e-Governmentu a digitalizace veřejné správy. Institut pro politiku a společnost proto dnes uspořádal ve spolupráci se společností Visa pracovní snídani s Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví, Vladimírem Dzurillou, zmocněncem pro IT a digitalizaci vlády ČR a Marcelem Gajdošem, generálním ředitelem Visa pro Česko a Slovensko.

 Dnešní bohatá debata poskytla analýzu skutečné situace v elektronickém zdravotnictví a ve veřejné správě. „Českou veřejnost zajímá, jak fungují nebo budou fungovat nastavená pravidla v praxi. Zdravotnictví a finance jsou příklady vysoce regulovaných odvětví procházejících radikálními změnami transformace pod vlivem moderních technologií, díky kterým lze dosáhnout významného pokroku,“ vysvětluje ředitelka Institutu pro politiku a společnost Šárka Prát důvody, které vedly Institut k uspořádání dnešní pracovní snídaně.

Digitalizace zdravotnictví je jednou z hlavních priorit Ministerstva zdravotnictví ČR. „Praxe ukazuje, že například elektronický recept funguje a stal se standardní službou, která slouží jak pacientům, tak i lékařům.  V rozvoji elektronického receptu o lékový záznam pacienta chceme jít cestou tzv. opt-out režimu. Budeme tedy vycházet ze souhlasu pacienta se sdílením jeho dat, a pokud je sdílet chtít nebude, bude moci kdykoliv a vždy jednoduše vyjádřit nesouhlas. Ministerstvo zdravotnictví v současnosti rovněž usiluje o digitalizaci zdravotnické dokumentace, která by měla být na dobrovolné bázi. Rozhodně v tomto ohledu nechceme vytvořit nějakého „velkého bratra“, ale pouze nastavit standardy sdílené komunikace a jejího uchovávání,“ komentuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nový Portál občana umožňuje využívat celou řadu služeb on-line. Nicméně progresivnější digitalizaci Česka brání současná legislativa. „Každý zákon má svá procesní pravidla, která v mnohých případech neumožnují elektronickou komunikaci a sdílení dat. Tuto situaci lze ilustrovat například na bankovních institucích, které významnou část svých služeb přesunuly z kamenných poboček do internetbankingu a podobně bychom měli postupovat i ve veřejné správě. Potřebujeme, aby úřady automaticky mezi sebou informace sdílely,“ říká vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci vlády ČR Vladimír Dzurilla a dodává: „Tohle by měl být klíčový princip zákona o právu na digitální služby. Portál občana jako vstupní brána ke službám státní a veřejné správy s cílem vyřešit všechny životní situace občanů a firem online. Druhým pilířem je možnost sdílení dat mezi systémy, které zabrání neustálému vyplňovaní stejných dat a umožní nám předvyplnění formulářů, po kterém všichni tak velmi voláme.

Zahraniční společnosti působící v České republice mohou obohatit veřejnou diskuzi o mnoho zajímavých zkušeností. „Česká republika patří společně s Austrálií mezi země, které nejaktivněji využívají bezkontaktní platby. Je zřejmé, že občané se relativně rychle dokáží etablovat na nové technologie. Příkladem může být počet terminálů EET, kterých je v ČR v současnosti přes 220 tisíc, ačkoliv před třemi lety to byla pouhá polovina. Česko se tak viditelně posouvá do digitální sféry a má v tomto ohledu potenciál se stát příkladem pro zbytek Evropy. Přesto je zde stále velký prostor pro zlepšení. Pokud dojde k výraznější digitalizaci služeb, mohli by občané ročně uspořit až 32 hodin svého času, který by mohli strávit například se svou rodinou,“ uzavírá dnešní debatu regionální manažer Visa Europe pro Česko a Slovensko Marcel Gajdoš.