Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení, o kterých se mluví. Na této stránce naleznete tiskové zprávy z vybraných akcí. Nenašli jste v tiskové zprávě to, co jste hledali? Podívejte se na nejbližší akce, které pořádáme, a kontaktujte našeho PR specialistu, který Vám pomůže zprostředkovat rozhovor na akci s našimi vystupujícími.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

TISKOVÁ ZPRÁVA (PDF)

Praha 12. prosince 2018

 

Nečekaný výdaj 10 tisíc korun? Téměř pro třetinu domácností nepřekonatelný problém

 

Česká republika rozhodně nepatří mezi země s vymykající se finanční gramotností obyvatel. Téměř milion občanů se nachází v exekuci a skoro třetina domácností by nedokázala ze svých úspor pokrýt nečekaný výdaj ve výši 10 tisíc korun. Češi obecně nepatří mezi národy, které by výrazně spořily a v tomto ohledu patří mezi průměr EU. Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Českou spořitelnou dnes uspořádal pracovní snídani na téma Zvyšování úspor českých domácností, které se zúčastnila Lenka Dupáková, náměstkyně ministryně financí, David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny a Martin Řezáč, předseda Asociace pro kapitálový trh ČR.

Nedostatečné úspory domácností a neschopnost čelit nenadálým výdajům postihuje stále velkou část českých domácností. “Tato skutečnost vytváří nejen ekonomický, ale i politický problém, protože pociťovaná nejistota a tíseň mohou mít velmi negativní vliv na volební preference a rozhodování i přes objektivní hospodářskou konjunkturu. Řešení přitom úzce souvisí i s problémem finanční gramotnosti,“ upozorňuje ředitelka Institutu pro politiku a společnost Šárka Prát a dodává: „Z tohoto důvodu jsme dnes uspořádali pracovní snídani, která se zabývala tím, jak motivovat občany ke spoření a vytváření rezerv. Zároveň jsme se ale zaměřili i na skutečnost, zda vůbec Češi mají předpoklady k tomu, aby si každý měsíc odkládali určitou částku peněz.

Spoření občanů je do velké míry ovlivněno stavem ekonomiky. Její výkonnost se logicky projevuje na příjmech českých domácností. „Česká ekonomika v současnosti těží z levné pracovní síly. Pokud si ale chceme zajistit současný růst i do budoucna, musíme se zaměřit na produktivitu práce. Klíčem k úspěchu je přístup ke kvalitnímu vzdělání a investice do vědy a výzkumu. Současná ekonomická situace se pozitivně odráží na zvyšování životní úrovně obyvatel. Míra nerovnoměrného rozdělení příjmu v ČR je relativně nízká a je patrné, že významný vliv v tomto ohledu zastává sociální systém, který snižuje míru přerozdělování a chudoby,“ říká hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

České domácnosti raději spoří, než investují. K pestřejšímu a výnosnějšímu investování si ale stále hledají cestu. „Češi spořit umí a i po roce 1989 se drží spořící tradice. V současnosti mají ve finančních institucích umístěno 3,5 bilionu aktiv, což představuje zhruba 70 % ročního HDP roku 2017. Občané upřednostňují bezpečné produkty před rizikovými. Ačkoli má mladá generace veškeré předpoklady tento trend překonat, jejím problémem je značná orientace na spotřebu. V této souvislosti je vhodné zmínit, že pouze polovina Čechů dokáže překonat výpadek jednoho měsíčního příjmu. V současnosti pozorujeme měnící se strukturu finančních nástrojů. Češi dlouhodobě drží nejvíce finančních prostředků v bankovních vkladech, a to 68 %. Největší nárůst aktiv jsme zaznamenali mezi lety 2012 – 2017 v investičních fondech, kde podle dat z roku 2017 drží Češi celkem 12,5 % svých úspor. Zároveň pozorujeme, že zájem o termínované vklady a stavební spoření posledních šest let klesá,“ říká Lenka Dupáková, náměstkyně pro mezinárodní vztahy a finanční trhy.

Čeští občané preferují konzervativní investice. „Tento krok má za následek ztrátu reálné kupní síly  jejich úspor a z tohoto pohledu na tento krok doplácí i česká ekonomika. Pokud chceme tento problém překonat, musíme změnit rezervovaný  přístup populace k úsporám a k investicím. Měli bychom začít u vzdělávání. Současný systém vzdělávání je nastaven spíše na encyklopedickou teorii než na praktickou rovinu. Chybí aplikační praxe. Zároveň se bohužel téměř jeden milion obyvatel  nachází v exekuci a tato skutečnost dokresluje obraz o vzdělání a zejména o finanční gramotnosti. Česko však rozhodně má investiční potenciál,“ říká Martin Řezáč předseda, Asociace pro kapitálový trh ČR.