Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Prague European Summit pořádá business breakfast na téma Atlantické výzvy.

Napětí v euro-atlantických vztazích, tedy mezi Evropskou unií a Spojenými státy, se dále prohlubují. Mezi dvěma kontinenty Amerikou a Evropou hrozí vypuknutí obchodní války. Byla zavedena cla na ocel a hliník, USA odstoupily od iránské jaderné dohody a hrozí spuštění cel na evropské automobily. Nebývale ostrá vyjádření se vyskytují jak na evropské, tak na americké straně. Vyhrocují se spory o rusko-německý plynovod Nord Stream 2. Vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unií – dvěma klíčovými světovými partnery – tak nyní prochází velmi komplikovaným obdobím. Jedná se také o fungování NATO a jeho budoucnost. Trump stále trvá na plnění zbrojních výdajů ve výši 2 % HDP členských států naobranu. Evropské státy jsou vesměs neochotny nebo neschopny tento závazek plnit.

Do jaké míry jsou euro-atlantické vztahy poškozeny? V jakých oblastech bychom se měli mít na pozoru? A co pro narovnání partnerství může udělat Česko?

Potvrzený host:

Reka Szemerkenyi, Viceprezidentka, CEPA,

Tony Barber, Editor, Financial Times,

Charles Grant, Ředitel, Centre for European Reform.

Moderátorem pracovní snídaně je Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.

Pracovním jazykem je angličtina bez zajištění tlumočnických služeb.

Akce je pouze pro pozvané.