Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Goethe Institut, Institut pro politiku a společnost a Filosofický ústav akademie věd České republiky si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem Tři, ne dva pojmy svobody, jejímž hlavním hostem bude Axel Honneth, jeden z nejvýznamnějších německých filozofů své generace.

Ve své přednášce se bude Axel Honneth věnovat hranicím čistě individualistického (negativního nebo pozitivního) pojmu svobody v Evropské tradici a rozšíří ho o pojem komunikativní, resp. sociální svobody. Přednášku Axela Honnetha zahájí Marek Hrubec krátkým úvodem do díla Axela Honnetha a večer zakončí diskuse s publicistou a předsedou správní rady Institutu pro politiku a společnost Janem Macháčkem o aktuálních politických implikacích.

Axel Honneth (nar.1949) je jedním z nejvýznamnějších německých filozofů své generace. Jako žák a pokračovatel Jürgena Habermase ve Frankfurtu nad Mohanem spojuje ve své „teoriii uznání” společenskokritické motivy Frankfurtské školy, rozvíjí Hegelovo pojetí boje o uznání a symbolický interakcionismus George Herberta Meadse. Axel Honneth byl profesorem na univerzitách v Kostnici, Berlíně, New Yorku a Amsterodamu. Od roku 2001 je ředitelem Institutu pro sociální výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem a od roku 2011 vyučuje na Columbia University v New Yorku.

Nejdůležitější publikace:
Kritika moci (1985)
Boj o uznání (1992)
Právo svobody (2011)
Myšlenka socialismu (2015)

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. 1. od 19:00 v Geothe Institutu (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1).