Britské velvyslanectví v Praze a Institut pro politiku a společnost organizují konferenci "Budoucnost Spojeného království v rychle se měnícím světě", která se uskuteční 30. září 2021.

Fotogalerie

Podle strategického dokumentu nazvaného "Globální Británie v době konkurence", který byl zveřejněn v březnu 2021, chce Spojené království i po vystoupení z EU zůstat zásadní a aktivní součástí mezinárodního řádu. Přestože britská armáda hodlá do roku 2025 snížit celkový počet svých vojáků, jejich schopnosti by měly být doplněny moderními technologiemi, které armádu zefektivní. Dokument zdůrazňuje odvětví vědy a technologie jako strategické výhody Spojeného království. Strategie rovněž zahrnuje různé priority, jako je utváření budoucího otevřeného mezinárodního řádu, posilování bezpečnosti a obrany doma i v zahraničí a také budování odolnosti a schopnosti čelit různým ohrožením a rizikům.

PROGRAM

14:00 – 14:15   ÚVODNÍ SLOVO

J.E. Nick Archer, velvyslanec, Velvyslanectví Velké Británie v České republice

 

14:15 – 15:15   EKONOMICKÁ BEZPEČNOST A PROTEKCIONISMUS V POST-COVIDOVÉM PROSTŘEDÍ

Světové hospodářství bylo zpustošeno nedávnou pandemií a soběstačnost jako ekonomický rámec získala na popularitě. Spojené království se proto rozhodlo zdůraznit otevřenost jako zdroj prosperity. Současně Spojené království v důsledku brexitu upadlo v nemilost Evropy a může mít potíže s hledáním kooperativních obchodních partnerů v rámci bloku EU. Navíc „zvláštní vztah“ mezi Spojeným královstvím a USA nemusí mít za nové Bidenovy administrativy velkou váhu. Spojené království v důsledku odchodu z EU zaznamenalo pokles své „soft power“ a musí se zaměřit na mezinárodní angažovanost a obchod, aby upevnilo svou pozici na světové scéně.

  • Jak lze bojovat proti zvýšené oblibě autarkie a izolacionismu v důsledku nedávné pandemie?
  • Jak vypadá budoucnost britského obchodu? Zlepší se po vystoupení z EU reálně její možnosti v mezinárodním obchodě?
  • Jaká by byla role WTO v reakci na volání po ochraně s cílem zvýšit odolnost státu? Byly by iniciativy zaměřené na konkrétní odvětví – jako například COVAX pro vakcíny – vhodnější než obecné obchodní politiky? 

Vystoupí:

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR

Tomáš Petříček, seniorní nerezidentní výzkumník, Ústav mezinárodních vztahů, bývalý ministr zahraničních věcí ČR

Michal Skořepa, ekonom, Česká spořitelna

Kryštof Kruliš, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky

Jan Kovář, seniorní výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů

Moderátor: Jan Macháček, předseda Správní rady, Institut pro politiku a společnost

 

15:15 – 15:30   PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

15:30 – 16:30   VELKÁ BRITÁNIE NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ: SILNĚJŠÍ, NEBO SLABŠÍ PO BREXITU?  

Pozitivní stránkou brexitu je, že Spojené království si nyní může v globální politice určovat svou vlastní cestu. Přesto je nepravděpodobné, že by se Spojené království příliš vzdálilo od své pozice před brexitem. Spojenému království se daří a spoléhá se na mezinárodní řád založený na pravidlech, který jsme pochopili. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Britové mají „hluboké rezervy v důvěře v orgány, jako je OSN a NATO“. Spojené království hodlá pružněji reagovat na stále proměnlivější mezinárodní prostředí a zvýší úsilí o ochranu své společnosti a demokratických hodnot. V této souvislosti budeme pravděpodobně svědky spolupráce mezi Spojeným královstvím, Evropou a USA ve snaze čelit zhoubnému vlivu Číny a Ruska v Evropě i ve zbytku světa.

  • Co může Spojené království udělat pro smysluplné obnovení důvěry s kontinentální Evropou?
  • Je brexit příležitostí, nebo překážkou při prosazování strategických cílů Spojeného království?
  • Dočkáme se větší angažovanosti Spojeného království v institucích, jako jsou NATO nebo OSN?

Vystoupí:

Samantha Job, ředitelka pro obranu a mezinárodní bezpečnost, Ministerstvo zahraničních věcí a Commonwealthu

J.E. Luís de Almeida Sampaio, velvyslanec, Velvyslanectví Portugalské republiky v České republice

Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times

Tereza Matysová, česká novinářka působící ve Velké Británii

Kristina Soukupová, prezidentka inovativního hubu DefSec

Moderátor: Jan Macháček, předseda Správní rady, Institut pro politiku a společnost

 

16:30 – 16:45  ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Samantha Job, ředitelka pro obranu a mezinárodní bezpečnost, Ministerstvo zahraničních věcí a Commonwealthu

 

16:45 – 18:00  RECEPCE