Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Prague European Summit pořádá debatní panel na téma Budoucnost eura.

Eurozóna může fungovat pouze tehdy, pokud jsou zeměuvnitř měnové unie než mimo ní. Fungování jednotné měny v současné formě není v dlouhodobém horizontu možné. Současně bude úspěch či neúspěch eurozóny určovat budoucnost EU, jelikož pokračující nízký růst a rozdílné ekonomické bohatství zemí mohou napomáhat k nárůstu euroskepticismu.

Tento panel poskytuje prostor k úvaze o následujících otázkách:

Co chybí eurozóně k jejímu lepšímu fungování? Byl celý projekt eurozóny dostatečně reformován tak, aby se vypořádal s případnou budoucí krizí? Na základě jakých kritérií se bude eurozóna vyvíjet? Má při klíčových rozhodnutích týkajících se eurozóny slovo Něměcka a Francie větší váhu než názory ostatních států eurozóny?

Potvrzení řečníci:

Gabriela Cretu, předsedkyně, Výbor pro evropské záležitosti, Senát Rumunska,

Hanni Schölermann, ekonomka, Kanceláře MMF Europe v Bruselu,

Jean-Pierre Landau, hostujíci profesor, SciencesPo,

Oldřich Dědek, člen bankovní rady, Česká národní banka.

 

Moderátorem debaty je Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost.