Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Pražským domem v Bruselu vás zve na veřejnou debatu o budoucnosti globálního volného obchodu z transatlantické perspektivy.

V současnosti existuje mnoho horkých otázek, které se týkají budoucnosti mezinárodního obchodu a Evropské unie. Britský předseda vlády Boris Johnson, přivedl Británii k rozhodujícímu vítězství konzervativců a odešel z EU po letech politického chaosu. Během přechodného období do konce roku 2019 mělo Spojené království uzavřít nová obchodní ujednání se zbytkem EU, a tedy s každým ze zbývajících 27 členských států. Všechno je otevřené.
EU-27 může jednat s Británií v souladu s jednoduchými pravidly WTO počínaje rokem 2021. Může uzavírat omezené dohody, které by vylučovali tarify za zboží, a stále taky existuje omezená šance na komplexní dohodu o zóně volného obchodu. Existuje šance, že Spojené království uzavře obchodní dohodu nejprve s USA? Je možné, aby Spojené království sjednalo dvě dohody o volném obchodu současně?
V evropském automobilovém průmyslu existuje potenciální hrozba tarifů ze strany USA. Existují rovněž sankce USA vůči společnostem, které jsou zapojeny do projektu Nord Stream 2. Musíme akceptovat jako novou realitu transakční přístup k obchodu, který prezentuje americký prezident? Je to jen transakční přístup? Je tenhle přístup založen na „dohodách“? Nebo je to oživení protekcionismu?
Problematickým je také americký dvojí přístup k Číně. Na jedné straně existuje strategická geopolitická a technologická konfrontace s Čínou, která bude pokračovat bez ohledu na příměří v obchodní válce. Na druhé straně je nová americko-čínská prozatímní obchodní dohoda a příměří v obchodních sporech. Jaká by měla být pozice Evropy? Měla by Evropa zvolit proaktivnější přístup?

Řečníci:

Dita Charanzová, místopředsedkyně, Evropský parlament,

Peter Chase, vedoucí výzkumný pracovník, The German Marshall Fund of the United States,

Markus J. Beyrer, Ředitel, BusinessEurope,

Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost

Ivan Hodač, zakladatel a prezident, Aspen Institute Central Europe

Debatu moderuje Ivan Hodač, zakladatel a prezident, Aspen Institute Central Europe.

Akce se bude konat 3. března 2020, 19:00 – 21:00 v Prague House, Avenue Palmerston 16, Brusel, Belgie.

Tato akce se bude konat v angličtině bez zajištění tlumočnických služeb.