Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost a Platforma.ai pořádá uzavřenou diskuzi k potřebám IT sektoru, především startupů a k připravované Národní strategii umělé inteligence v ČR (Národní AI strategie - NAIS) s náměstkem ministryně průmyslu Petrem Očkem, jenž za její přípravu odpovídá.

Snídaně účastníkům umožňí poskytnout poslední vstupy do klíčového dokumentu Národní AI strategie – NAIS (termín vypršel 22. února, doplnění 28. února a další již MPO striktně nebude přijímat).

Usnesením vlády ze dne 28. ledna 2019 a  návaznosti na opakovaně deklarovaný cíl premiéra a členů kabinetu vybudovat v Praze Evropské centrum excelence v umělé inteligenci (AI), dostalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) za úkol vypracovat do konce dubna 2019 Národní AI strategii (NAIS), dle požadavku Evropské komise.

Dokument by měl zohlednit nejen zájmy státu a velkých firem, ale především malých a dynamicky se rozvíjejících startupů. Vzhledem k časově napjatému harmonogramu a povaze málých firem je neformální snídaně vhodným nástrojem pro diskuzi nad potřebami a zájmy těch společností, které jsou de facto tahouny reálné aplikace AI v ekonomice. Proto se Institut pro politiku a společnost spojil v rámci policy programu Digitální Česko se vznikajícím sdružením Prague.ai k organizaci této snídaně společně s autory NAIS. Jde o zcela klíčové setkání pro přípravu strategie iniciované na základě požadavku ze strany MPO.

Hlavní hostem bude Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu zodpovědný za přípravu NAIS.

Cílem pracovní snídaně je propojení státní správu se startupy a R&D podnikovou sférou k diskusi nad klíčovým stategickým dokumentem Národní strategie. Výstupem z této akce bude vstup do Národní srategie ze strany společností reálně se podílejících na AI v ČR, následně zachycené v reportu ze snídaně a promítnuté do policy papers Institutu pro politiku a společnost a dokumentů MPO.

Akce pouze pro zvané.