Institut pro politiku a společnost pořádá pracovní snídani s názvem Česká republika opět předsedá skupině V4.

Fotogalerie

Česká republika převzala na začátku července své v pořadí již sedmé roční předsednictví Visegrádské skupiny (V4) a jeho hlavními pilíři a agendou jsou bezpečná a vyspělá společnost, inovativní a propojená ekonomika a podpora Ukrajiny. Samotné předsednictví však čelí i několika výzvám, ať už je to ruská agrese na Ukrajině a s ní spojené ekonomické, migrační a energetické problémy, nebo také značně rozdílné postoje členských států v mnoha oblastech. Zároveň se také čím dál častěji setkáváme s názory, že uskupení V4 už svůj účel splnilo a Česká republika nemá důvod v něm nadále setrvávat.

Jak velkou roli hraje V4 v rámci fungování EU a do jaké míry V4 reflektuje zájmy a cíle EU v návaznosti na pilíře českého předsednictví? Co lze nyní považovat za hlavní výzvy V4? Jak silnou vazbu státy V4 vzájemně sdílí? Jaké výhody přináší České republice členství ve skupině V4? Jak silným regionálním hráčem je nyní skupina V4 v porovnání s minulostí a jaký je její možný vývoj v blízké budoucnosti? Je pravda, že V4 v současné době funguje spíše na principu spolupráce 2+2, tedy Česko se Slovenskem a Polsko s Maďarskem, jak tvrdí někteří experti? 

Potvrzení řečníci:

  • Štěpán Černý, vrchní ředitel, Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády České Republiky
  • Ivan Jestřáb, ředitel, Odboru střední Evropy, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
  • Mats Braun, ředitel, Ústav mezinárodních vztahů
  • Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum, Asociace pro mezinárodní otázky

Moderuje: Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost

Pracovní snídaně se koná 14. září 2023 od 8:30 do 10:00 a je pouze pro zvané hosty. Akce se bude konat v anglickém jazyce bez zajištění tlumočnických služeb.