Institut pro politiku a společnost pořádá ve spolupráci s velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze a velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu debatu na téma "České priority v rámci iniciativy Trojmoří", která se uskuteční 23. září v Praze.

Fotogalerie

Iniciativa Trojmoří sdružuje dvanáct členských zemí EU včetně České republiky ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Iniciativa byla spuštěna v roce 2015 a její členové se sházejí jednou ročně na úrovni prezidentů. Jejím cílem je rozvoj spolupráce v oblastech dopravy, energetiky a digitální infrastruktury. Tím má dojít ke snížení infrastrukturního deficitu, který je v zapojených zemích odhadován ve výši půl bilionu eur. Realizované projekty mají přispět k ekonomickému růstu, většímu zájmu investorů, energetické bezpečnosti, posílení geopolitických zájmů, chytré konektivitě (smart connectivity) a k dosažení klimatických cílů. Z rozvoje iniciativy nicméně panují obavy, že by se mohla proměnit v koalici států stojící proti západní Evropě. Obavy má rozptýlit zapojení dvou pozorovatelů, a to Evropské unie a Německa. V roce 2019 lídři jednotlivých států podpořili vznik investičního fondu, který má být zdrojem pro financování projektů. Přispívat do něj chtějí i Spojené státy americké.

Jaké priority by měla Česká republika zastávat v rámci Iniciativy Trojmoří a na jakých projektech by měla mít zájem? Jaký by měl být český příspěvek do vytvářeného fondu? A jaký dopad bude mít Iniciativa na vztahy v rámci EU?

S úvodní slovem jménem polské vlády vystoupí Pawel Jabłoński, ministerský tajemník pro hospodářskou a rozvojovou spolupráci MZV.

Vystoupí:

  • Jennifer Bachus, zástupce vedoucího mise, Velvyslanectví USA v České republice.
  • Garrett Marquis, viceprezident a hlavní poradce generálního ředitele pro národní bezpečnost US International Development Finance Corporation.
  • Jan Sechter, náměstek pro mezinárodní vztahy, Ministerstvo dopravy České republiky.
  • Přemysl Bosák, člen Dozorčí rady fondu Trojmoří, Českomoravská záruční rozvojová banka.
  • Petr Pirunčík, zástupce ředitele, Odbor zahraniční, Kancelář prezidenta republiky.
  • Ian Brzezinski, Senior Fellow, Transatlantická bezpečnostní iniciativa, Centrum Scowcroft pro strategii a bezpečnost, bývalý náměstek ministra obrany pro Evropu a politiku NATO.
  • Joe Philipsz, Vrchní ředitel fondu, Amber Infrastructure Limited.

Moderátorem debaty je Jan Macháček, předseda Správní rady Institutu pro politiku a společnost.

Akce se uskuteční na Velvyslanectví Polské republiky v Praze v čase 13:30 – 15:00. Akce pouze pro zvané a je podmíněna nošením roušky po celou dobu konání akce.

Praha