Evropské liberální fórum a Institut pro politiku a společnost si Vás dovolují pozvat ke sledování online fireside chatu "Cesta k záchraně a obnově evropského průmyslu", který se koná v rámci ELF Idea Accelerator 2020 – Flight-free edition.

Důsledky koronavirové pandemie se podepsaly na hospodářství celého světa. Evropský průmysl se snaží vzpamatovat z nečekané situace, která má dopad na miliony lidí z celého kontinentu. Cílem všech zasažených podniků je co nejrychlejší návrat do zaběhnutých kolejí. Mezi nejvíce postižené patří malé a střední podniky tvořící páteř hospodářství EU. V případě jejich nedostatečné podpory může dojít k hromadnému propouštění či k úplnému kolapsu některých společností. Obnova a záchrana těchto podniků musí být v současné době jednou z hlavních priorit EU.

Jakou formou bychom měli tyto podniky podpořit? Měla by být jejich podpora jednou z hlavních priorit EU? V jaké formě už pomoc probíhá?

Moderátorka:

Martina Dlabajová, poslankyně, Evropský parlament (Renew Europe); první viceprezidentka správní rady, Evropské liberální fórum

Host:

Kristin Schreiber, ředitelka pro politiku malých a středních podniků a program COSME, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GROW), Evropská komise

Online fireside chat se bude konat dne 24. 6. 2020 v čase 12:40-13:30 a sledovat jej můžete na facebookovém profilu Institutu pro politiku a společnost. Pro více informací o ELF Idea Accelerator 2020 – Flight-free prosím klikněte ZDE

Tato akce se bude konat v anglickém jazyce bez zajištění tlumočnických služeb.