Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Členství Ukrajiny v EU: výzvy a možné důsledky se uskuteční 22. září 2023 v Praze.

PDF

Nadcházející Kulatý stůl Národního konventu o EU je zaměřen na téma výzev a dopadů členství Ukrajiny v Evropské unii (EU). Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyjádřila podporu Ukrajině a její cestě k EU, ale zároveň upozornila na dlouhou a obtížnou cestu.

Agrese Ruska vůči Ukrajině akcelerovala snahu Ukrajiny přistoupit nejen k EU, ale také k NATO. Avšak členství v obou těchto institucích – kromě provedení množství reforem a sladění s požadovanými standardy – vyžaduje souhlas všech členských států. Vzhledem k širokému spektru dalekosáhlých dopadů na celou Unii může být pro Ukrajinu cesta do EU a průběh celého procesu mnohem složitější než přijetí do NATO.

Kromě samotné připravenosti Ukrajiny je tu otázka potřeby vnitřní reformy EU, tedy evropských institucí, politik a financí, která by byla nezbytná pro takové rozšíření. Rozšíření o zemi velikosti Ukrajiny by zásadním způsobem proměnilo distribuci prostředků z rozpočtu EU a fungování klíčových unijních politik, vč. zemědělské a kohezní. V kontextu budoucího fungování rozšířené EU je z některých stran též zmiňován návrh na nahrazení jednomyslného rozhodování rozhodováním kvalifikovanou většinou, např. co se týče zdanění či zahraniční politiky, což může být problematické zejm. pro menší členské státy, jež mají cestu k blokační menšině komplikovanější.

V rámci diskuse o zajištění tzv. „absorpční kapacity“ EU a posílení kredibility rozšiřovacího procesu je zmiňována i otázka institucionální reformy EU, která by mohla vést např. směrem dvourychlostní integrace EU, kdy by jádrová skupina vytvořila fiskální unii a vnější skupina by zahrnovala nové členské státy a státy, jež nepreferují hlubší integraci. Nicméně takový krok by také mohl znamenat rozštěpení Unie, rozvolnění vztahů mezi těmito dvěma skupinami a také pocit druhořadosti pro některé státy bez společné měny, mezi které se v současnosti řadí i Česká republika.

Potenciální přístup Ukrajiny do EU je komplikovaný proces, který vyžaduje nejen splnění kritérií a provedení reforem od kandidátské země, ale také konkrétní kroky a strukturální změny v EU.

Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Členství Ukrajiny v EU: výzvy a možné důsledky se uskuteční 22. září 2023 v Praze.

PDF ke stažení