Evropské liberální fórum ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost organizuje odborné fórum "Demokracie a právní stát v budoucí Evropě" - Liberální bílá kniha Evropa 2030.

Tři důležité zprávy Freedom House, Economist a V-Dem, institutu spojeného se švédskou Gutenbergovou univerzitou, zjistily v loňském roce znepokojivé vzorce spojené se stavem demokracie po celém světě. Výzkum ze všech tří zpráv naznačuje, že autokracie ve formě pravicového populismu se vyvinula ve věrohodnou hrozbu pro demokracii. Demokracie založená na poskytování „práv a svobod všem občanům“ závisí na spojení tří zásadních dimenzí demokratické správy věcí veřejných: kontroly a rovnováhy ve vládní moci; politické normy, které jsou přijímány a uplatňovány všemi politickými aktéry; a instituce, které jsou oddělené a nezávislé na vládním vlivu.

Současný duchovní úpadek Západu se objevuje v důsledku vzestupu neliberálního, populistického a nacionalistického tábora v západním světě. Tento posun je jasný i v Evropské unii. Liberální demokraté by měli najít nový a atraktivní způsob, jak vyprávět své liberální vize budoucnosti. Příběh o svobodě, osobní odpovědnosti a vládě zákona, který bude reagovat na výzvy 21. století jako pokles volební účasti, apatie občanské společnosti nebo národní šovinismus. Pro zajištění minimálních standardů demokracie v EU dostala česká komisařka Věra Jourová portfolio zaměřené na právní stát a související otázky, jako jsou falešné zprávy a projevy nenávisti.

Institut pro politiku a společnost se dlouhodobě zajímá o téma demokracie jako o koncept skutečného fungování tohoto typu režimu, a to nejenom v Evropě, ale i ve světě. Společně s našimi řečníky proto nabízíme odborné znalosti na Expertním fóru pro demokracii a právní stát v budoucí Evropě.