Evropské liberální fórum organizuje ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost mezinárodní konferenci Digitální Česko, která se uskuteční 13. března 2020.

Digitalizace se dotýká všech oblastí lidského tvoření a života. Má-li být dobrým sluhou, je třeba se v rámci ní věnovat i základním principům, které jsou dnes ohroženy a při zneužití novodobých technologií by mohly být i zničeny. Nová Evropská komise proto dala české eurokomisařce Věře Jourové do portfolia obranu demokracie a řeckému eurokomisaři Margaritisi Schinasovi ochranu našeho evropského způsobu života. Co to bude konkrétně znamenat a jak se to projeví na návrzích, které v příštích pěti letech Evropská komise představí? Je zjevné, že nástup sociálních sítí hrozby a přesun veřejné debaty na ně je, šíření dezinformací a fake news, ale i hackerské hrozby jsou pro členské státy výzvou a není jasné, jak se k nim postaví.

Stejně tak je nutné pokračovat v proměně Evropy z hlediska vzdělávání. Je stále více vidět, že požadavky, které má společnost i firmy na nové zaměstnance i podnikatele, již nejsou plně v souladu s tím, co nabízí vzdělávací systémy. Budoucnost Evropy a cesta k prosperitě je přitom ve vzdělané a kreativní populaci a vzdělávání se musí věnovat daleko větší pozornost a větší investice, než nyní, protože doslova jde o budoucnost našich dětí. A právě zde mají nové technologie kritickou roli.

Aktuální informace sledujte na webových stránkách konference DIGITÁLNÍ ČESKO.

Program:

08:30-09:20
Registrace

09:20-09:30

Úvodní slovo

Martina Dlabajová, Poslankyně, Evropský parlament, místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), místopředsedkyně ELF, Renew Europe (Česká republika)


09:30-10:00

Hlavní řečníci

Andrej Babiš, Premiér, Vláda České republiky (Česká republika)

Hans van Baalen, Prezident, Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (Nizozemí

Dita Charanzová, Místopředsedkyně a poslankyně, Evropský parlament, Renew Europe (Česká republika)


10:00-10:10

VIP Talk: Vývoj kultúrních a digitálních stratégií pro metropoli

Tim Renner, Zakladatel Motor Entertainment GmbH, bývalý státní tajemník pro kulturu a generální ředitel Universal Music (Německo)


10:10-10:30

Přestávka na kávu


10:30-12:00

Panel 4: Budoucnost vzdělávaní v EU

Antonio Argenziano, Člen předsednictva Rady evropského hnutí v Itálii, generální tajemník Mladých evropských federalistů Itálie (Itálie)

Thomas Roca, Datový stratég, Microsoft & LinkedInData (Francie)

Michael Šebek, Profesor kybernetiky, vedoucí Katedry řídicí techniky, ČVUT (Česká republika)

Adam Hanka, Datový vědec, CreativeDock and Policy Lead, Volt (Česká republika)

Moderátorka:

Martina Dlabajová, Poslankyně, Evropský parlament, místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), místopředsedkyně ELF, Renew Europe (Česká republika)

 


12:00-13:15

Oběd


13:15-13:45
VIP Talk: Budoucnost mobility v EU

Dita Charanzová, Místopředsedkyně a poslankyně, Evropský parlament, Renew Europe (Česká republika)

Moderátor:

Ivan Hodač, Zakladatel a prezident, Aspen Institut Střední Evropa (Česká republika


13:45-15:15
Panel 5: Budoucnost vlády a demokracie

Kréko Péter, Ředitel, Institut politického kapitálu (Maďarsko)

Bendetta Berti, Vědecká pracovnice, Institut pro národní bezpečnostní studia (Itálie)

František Vrábel, Zakladatel a ředitel, Semantic Visions (Česká republika)


15:15-16:30

Networking s číší vína


 

Konference je organizována Evropským liberálním fórem (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.