Evropské liberální fórum organizuje ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost mezinárodní konferenci Digitální Česko, která se uskuteční 9. října 2020.

Videozáznam

Digitalizace se dotýká všech oblastí lidského tvoření a života. Má-li být dobrým sluhou, je třeba se v rámci ní věnovat i základním principům, které jsou dnes ohroženy a při zneužití novodobých technologií by mohly být i zničeny. Nová Evropská komise proto dala české eurokomisařce Věře Jourové do portfolia obranu demokracie a řeckému eurokomisaři Margaritisi Schinasovi ochranu našeho evropského způsobu života. Co to bude konkrétně znamenat a jak se to projeví na návrzích, které v příštích pěti letech Evropská komise představí? Je zjevné, že nástup sociálních sítí hrozby a přesun veřejné debaty na ně je, šíření dezinformací a fake news, ale i hackerské hrozby jsou pro členské státy výzvou a není jasné, jak se k nim postaví.

Stejně tak je nutné pokračovat v proměně Evropy z hlediska vzdělávání. Je stále více vidět, že požadavky, které má společnost i firmy na nové zaměstnance i podnikatele, již nejsou plně v souladu s tím, co nabízí vzdělávací systémy. Budoucnost Evropy a cesta k prosperitě je přitom ve vzdělané a kreativní populaci a vzdělávání se musí věnovat daleko větší pozornost a větší investice, než nyní, protože doslova jde o budoucnost našich dětí. A právě zde mají nové technologie kritickou roli.

Aktuální informace sledujte na webových stránkách konference DIGITÁLNÍ ČESKO.


 

Konference je organizována Evropským liberálním fórem (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.