Institut pro politiku a společnost pořádá ve spolupráci se Spotřebitelským fórem kulatý stůl na téma "Digitální daň - silná pro a proti očima spotřebitelů, ekonomů, exportérů a IT sektoru".

V České republice je v současné době projednáváno zavedení digitální daně, která by se měla dotknout digitálních služeb světových IT gigantů u nás. Připojili jsme se tak ke státům EU, kteří tímto zvažovaným krokem chtějí přimět OECD či alespoň EU k širší dohodě o zdanění v digitální sféře. V diskusi o zavedení této daně zaznívají silná pro i proti. Věnují se problematice nastavení férových podmínek zdanění v IT sektoru, možnému dopadu daně na spotřebitele i reakce v mezinárodních vztazích, zejména ze strany USA, odkud IT giganti pochází a kde vyvíjí své technologie. Kulatý stůl věnovaný digitální dani pořádá zapsaný ústav Spotřebitelské fórum coby doprovodné setkání V. ročníku mezinárodní konference Digitální Česko 2020.

Jaká rizika může mít zavedení digitální daně a lze je její formulací omezit? Je navrhovaná daň z hlediska podmínek v IT sektoru spíše vyrovnávací či diskriminační? Jak je pravděpodobné, že tato daň bude v konečném důsledku přenesena na spotřebitele prostřednictvím vyšších cen či omezením dostupnosti digitálních služeb u nás? Jak reálné je riziko odvetných opatření ze strany USA? Může se ČR stát terčem selektivních cel, jako například Francie, které by dopadly primárně na naše úspěšné exportéry do USA, a jaký by byl vliv takových cel na naši ekonomiku?

 

15:40

Registrace, káva a občerstvení


16:00-18:00

Zahájení setkáni a vystoupení řečníků

Vystoupení řečníků

Petr Gandalovič, Stály zástupce ČR pri OECD, OECD (Česká republika)

Viktor Vodička, Ředitel,  Sdružení českých spotřebitelů (Česká republika)

Zbyněk Frolík, Zakladatel, Člen dozorčí rady, Linet (Česká republika)

Ladislav Minčič, Ředitel odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora (Česká republika)

Miroslav Zámečník, Ekonomický analytik, Česká bankovní asociace (Česká republika)

Simona Hornochová, Daňový poradce, Komora daňových poradců (Česká republika)

Jana Břeská, Manažér pro státní správu, Sdružení pro internetový rozvoj (Česká republika)

Marek Ondroušek, Místopředseda, DEN: Digital Economy Network (Česká republika)

Jan Skopeček, Poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (Česká republika)

Pozvaní členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Česká republika)

 

Moderuje:

Kryštof Kruliš, Předseda správní rady, Spotřebitelské fórum (Česká republika)


Registrovat se můžete zde.  

Pořadatelé Vás budou kontaktovat pro potvrzení Vaší registrace.
Prosím, vezměte na vědomí, že registrace musí být potvrzena pořadateli!

 

 

PDF ke stažení