Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institutu pro politiku a společnost pořádá odpolední diskuzi na izraelské ambasádě, která se bude konat v pondělí 11. března 2019. Diskuzi uvede izraelský velvyslanec, J. E. Daniel Meron.

Česká republika je právem dlouhodobě považována za jednoho z nejvýznamnějších evropských partnerů Státu Izrael. Důkazem dobrých vztahů mezi Českem a Izraelem je dozajista intenzivní spolupráce v ekonomické a kulturní oblasti, v cestovním ruchu, ve vědě a výzkumu. V turbulentním regionu Blízkého východu není z pohledu ČR významnějšího partnera než Izrael.

Současná vláda premiéra Andreje Babiše tyto vztahy nadále rozvíjí a prohlubuje. Jeho nedávná návštěva v Izraeli potvrdila pozici diplomatického a ekonomického spojence a nabídla také prostor pro debatu nad výzvami, před kterými obě země společně stojí.

Diskuze se bude zabývat zejména těmito okruhy témat:

  • Jak lze zhodnotit návštěvu premiéra Babiše v Izraeli z pohledu obou zemí?
  • Dá se předpokládat změna strategického směřování vztahů obou zemí?
  • Které aktuálně rozpracované legislativy by mohly posunout partnerství ČR a Izraele
    na další úroveň?
  • Uskutečnění se, po vzoru USA, přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do
    Jeruzaléma? Jaká jsou pro a proti?
  • Jaké aktuální otázky řeší současný Izrael?

Setkání bude probíhat v anglickém jazyce bez zajištění tlumočnických služeb.

Akce je pouze pro zvané.