Institut pro politiku a společnost pořádá ve spolupráci s Aspen Institute Central Europe online debatu na téma "Dopad pandemie a ekonomické krize na mezinárodní obchod", která se uskuteční 19. října 2020.

Následky koronavirové pandemie ovlivnily stav globální ekonomiky. Průmysl se pokouší zotavit z této nepředvídatelné situace, která měla dopad na životy milionů lidí. V této souvislosti se však objevily otázky a problémy, které se týkají mezinárodního obchodu a Evropské Unie.

Prvním z nich je Brexit: Premiér Boris Johnson vedl Velkou Británii k rozhodujícímu vítězství konzervativců a k opuštění EU. Během přechodného období má Velká Británie uzavřít nové obchodní dohody se zbytkem členských zemí EU, respektive s každým zbývajícím státem z 27 zemí. Všechny možnosti zůstávají otevřené. EU-27 může s Británií jednat v souladu s jednoduchými pravidly WTO. Počínaje rokem 2021 je Británie oprávněna uzavřít limitovaný počet dohod, které by eliminovaly tarify za zboží; je zde stále určitá šance pro komplexní FTA.

Existuje šance, že Velká Británie uzavře jako první obchodní dohodu s USA? Je pro Británii možné vyjednávat o dvou obchodních dohodách současně?

Druhým problémem jsou potenciální tarify USA a rýsující se hrozba tarifů pro Evropský automobilový průmysl, včetně již existujících sankcí USA proti společnostem, které jsou členy Nord Stream 2.

Musíme přijmout transakční přístup k trhu reprezentovaným americkým prezidentem jako formu nové reality? Je pouze transakční? Je založena na “dohodě“? Nebo se jedná pouze o oživený protekcionismus?

Poslední problém představuje tzv. dvojí přístup (two tracks approach) Spojených států k Číně. První z přístupů představuje strategickou geopolitickou a technologickou konfrontaci s Čínou, který pravděpodobně přetrvá a zatím nevykazuje známky oslabení. Druhý přístup definuje prozatímní americko-čínskou obchodní dohodu a příměří v obchodních sporech.

Jaký postoj by EU v těchto otázkách měla zaujmout? Měla by zastávat proaktivnější přístup?

Úvodní slovo přednese Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost

Vystoupí:  

  • Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského Parlamentu, Renew Europe
  • David O’Sullivan, bývalý velvyslanec Evropské unie v USA
  • Tony Gardner, bývalý velvyslanec USA v Evropské unii
  • Casper Klynge, viceprezident Microsoftu
  • Markus Beyrer, generální ředitel BusinessEurope

Moderátorem online debaty je Ivan Hodač, zakladatel a prezident organizace Aspen Institute Central Europe.