Institut pro politiku a společnost Vás zve ke sledování online debaty "Dopady lockdownu na české školství".

Videozáznam

Žáci a studenti českých škol strávili v tomto roce díky karanténním opatřením většinu výuky v teple svých domovů. Díky tomu však přišli nejen o každodenní interakci se spolužáky a učitelem, ale byli nuceni se adaptovat v domácích podmínkách, které jsou primárně odvozeny od možností jejich rodičů. Tyto podmínky nemusí být vždy vyhovující, čímž se může zvýšit riziko zhoršení vývoje dítěte. Distanční výuka přibrzdila všechny formy tuzemského vzdělávacího systému, jehož nedostatečný rozvoj může mít dalekosáhlé dopady na ekonomiku země.

Jak dlouho bude trvat restart školství? Dokáže se vzdělávací systém rozvíjet i v této těžké době? Které formy vzdělávání trpí nejvíce? Pociťuje již ekonomika nějaké výraznější dopady související s útlumem školství? Podaří se včas začít s naplňováním Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+?

Potvrzení řečníci:

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Marie Čápová, ředitelka, Základní škola Neštěmická, Ústí nad Labem

Bohumil Kartous, výkonný ředitel, Pražský inovační institut

Moderátorkou je Šárka Prát, výkonná ředitelka Institutu pro politiku a společnost.

Akce se bude konat dne 14. 1. 2021 v čase 16:00–17:00 a bude přenášena živě na Facebooku Institutu pro politiku a společnost.