Institut pro politiku a společnost Vás zve ke sledování online debaty "Ekologické paradoxy covidové pandemie".

Videozáznam

Pandemie nám přináší mnoho paradoxů. Zatímco se na jednu stranu celosvětově snižují emise ze všech druhů dopravy a zlepšuje se ovzduší, na straně druhé můžeme sledovat drancování přírody, která čelí obrovskému nárůstu turismu. S problémy se ale potýkají také města řešící obrovský nárůst jednorázových obalů z online donáškových služeb. Větší spotřebu odpadů způsobuje i zvýšená poptávka po balených potravinách v supermarketech, za čímž stojí zejména hygienické důvody. Panují proto obavy, že by mohl nastat odklon od politiky redukce plastových obalů.

Jaké největší ekologické paradoxy nám pandemie přinesla? Budou tyto dopady dlouhodobé? Vrátí se po stabilizaci situace věci do starých kolejí? Bude výsledný stav ještě horší než před pandemií? Mohou celosvětové restrikce i po skončení jejich platnosti změnit chování populace? Budou lidé méně cestovat a plýtvat potravinami? Čeká nás odklon od politiky redukce plastových obalů?

Potvrzení řečníci:

Veronika Nováčková, ředitelka neziskové části, Bezobalu

Tomáš Růžička, ředitel, odbor vnějších vztahů, Agentura ochrany přírody a krajiny

Petr Hrubec, generální sekretář, Klub českých turistů

Tomáš Salov, tiskový mluvčí, Správa Národního parku České Švýcarsko

Jan Freidinger, campaigner, Greenpeace

Moderátorkou je právnička Lucia Zachariášová.

Akce se bude konat dne 11. 3. 2021 v čase 16:00–17:00 a bude přenášena živě na Facebooku Institutu pro politiku a společnost.