Institut pro politiku a společnost pořádá ve spolupráci s partnery VII. ročník mezinárodní konference Digitální Česko 2022.

Revoluce umělé inteligence má potenciál mít větší dopad na společnost než revoluce internetová či dokonce průmyslová. Odhaduje se, že umělá inteligence nahradí nebo doplní až 2/3 všech pracovních pozic. Zdá se přitom, že větší vliv bude mít na pozice vyžadující vysokou kvalifikaci a na dobře placená zaměstnání.

Jaký bude mít umělá inteligence vliv na českou ekonomiku a na náš pracovní trh? Jak bychom se na ni jako zaměstnanci, zaměstnavatelé i jako stát měli připravit? A co naše děti – připraví je školy na umělou inteligenci dostatečně?

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA OFICIÁLNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KONFERENCE WWW.DIGITALNI-CESKO.EU

13:00-13:50

Ekonomické fórum: Budoucnost práce a ekonomiky v době umělé inteligence

Veronika Pribáň Žolnerčíková, vědecká pracovnice, Ústav státu a práva AV ČR (Česká republika)

Vladimír Mařík, ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT (Česká republika)

Ondřej Šteffl, zakladatel; ředitel Scio (Česká republika)

Helena Horská, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank (Česká republika)

Moderace: Karel Havlíček, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (Česká republika)