Institut pro politiku a společnost Vás zve ke sledování online debaty "Evropské finance pro nakopnutí české ekonomiky".

Videozáznam

Veřejné rozpočty budou i v letošním roce silně zasaženy restrikcemi, přijatými Českou republikou a dalšími zeměmi, majícími za cíl eliminovat pandemickou krizi. Národní plán obnovy je přehled reforem a investic, které chce Česká republika realizovat prostřednictvím finančních zdrojů z Evropské unie. V rámci Národního plánu obnovy se počítá s projekty za 191 miliard korun, z toho 179 miliard má přijít z grantů EU. Směřovat mají například do digitální transformace, chytré energetiky, dopravy, dekarbonizace, vzdělání či zdravotní prevence.

Je směřování reforem a investic nastaveno správně? Podaří se České republice zmíněnou částku efektivně vyčerpat? Proč státní rozpočet na tento plán přispěje pouze cca 12 miliard korun? V jakém časovém horizontu budeme finance čerpat?

Vystoupili: 

Klára Dostálová, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Michal Skořepa, makroekonomický analytik, Česká spořitelna

Josef Schwarz, ekonomický poradce, Zastoupení Evropské komise v ČR

Moderátorem byl ekonom Martin Zeman z Národohospodářské fakulty VŠE.