Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na poslední letošní akci navazující na mezinárodní konferenci Digitální Česko 2017 pořádané ve spolupráci s Evropským liberálním fórem.

Elektronizace zdravotnictví se v České republice opět dostává do popředí zájmu. Ač již nyní existují různorodé projekty elektronizace, stále jde pouze o dílčí iniciativy zejména některých zdravotních pojišťoven, vybraných poskytovatelů či krajů. Systémové řešení však chybí. I proto byla na podzim roku 2016 přijata vládou Národní strategie elektronického zdravotnictví, na základě které má dojít v následujících letech k realizaci řady celostátních projektů v oblasti eHealth, ať již jde o sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče, zajištění online informací pro pacienta či rozvoj telemedicíny. Prvním velkým projektem je přitom zavedení povinné elektronické preskripce od 1. 1. 2018.

Ač mnozí odborníci hovoří o tom, že bez elektronizace není možné dělat moderní medicínu, část lékařské obce zavádění eHealth do českého zdravotnictví odmítá. A to přesto, že elektronizace zdravotnictví je trendem v mnoha rozvinutých zemích, jako je například Dánsko, Nizozemsko či Estonsko. Důvody pro negativní postoj spočívají zejména v otázce nárůstu nákladů spojených s elektronizací, ochrany dat či strachu z Velkého bratra.

Jsou tyto obavy na místě? Jak k elektronizaci přistoupily země jako Slovensko či Estonsko? Jaká pozitiva a negativa s sebou eHealth přináší? Jaké jsou výhody a/nebo rizika elektronických předpisů? Jak může digitalizace zlepšit komunikaci mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče? Jak můžeme chrátni data o našem zdraví v digitálním věku? Měla by vláda investovat do centralizace nebo do decentralizace eHealth systému?

Dieter Feierabend, lídr projektu sociálního systému a zdravotnictví, NEOS Lab (Rakousko)

Pavel Vepřek, lídr iniciativy Zdravotnictví 2.0 (Česká republika)

Setkání proběhne 9. listopadu 2017 formou pracovní snídaně za moderace Adama Vojtěcha, poslance za hnutí ANO, v angličtině bez zajištění tlumočnických služeb. Setkání je určeno výhradně pro zvané hosty.

Událost je organizována Evropským liberálním fórem (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde byly prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.