The Financial Times ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost organizuje Business Regulation Prague Forum – Lepší regulace pro inovaci a růst.

Moderní ekonomiky potřebují řádné regulační rámce, které vedou k rozvoji, inovacím, investicím a hospodářskému růstu. V posledních letech se vlády a politici na celém světě soustředili své úsilí na dosažení „lepší regulace“ – koherentních a přiměřených pravidel, které jsou dobře cílená a vhodná pro daný účel. Cílem tohoto procesu bylo snížit regulační zátěž a otevřít politiku a regulaci tak, aby byla transparentnější, založená na skutečnostech a podpořena perspektivami občanů a stakeholderů. Jak to vypadá v praxi a jaký je současný stav právní úpravy?

Jaké jsou osvědčené postupy pro zapojení stakeholderů do cyklu regulačních politik? Jaký je dopad tohoto závazku na dodržování předpisů a lepší regulační kvalitu? Jak nejlépe zajistit, aby regulační přístupy byly v souladu s inovativní ekonomikou a jaké jsou klíčové nástroje navržené na podporu inovací v rychle se rozvíjejícím a technologicky poháněném prostředí? Jak lze lépe sladit regulaci s podnikatelskou svobodou a výběrem spotřebitele? Páté vydání FT Business Regulation Forum – ve spolupráci s JTI – shromáždí regulační orgány, stakeholdery, akademické pracovníky a vedoucí představitele průmyslu v Praze, aby diskutovali o roli, zásadách a dopadu „lepší regulace“. Budeme diskutovat o zkušenostech EU, posuzovat mezinárodní osvědčené postupy a debatovat o důležitosti „lepší regulace“ pro podnikatelskou komunitu. Důraz bude kladen na vytvoření regulačních prostředí, která jsou vhodná pro inovace a mohou se přizpůsobit budoucnosti.

Program:

08:00-09:00
Registrace a snídaně

09:00-09:05
Úvodní slovo

Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times


09:05-09:30
Keynote Address a Interview

Andrej Babiš, premiér, Úřad vlády České republiky

Moderátor: Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times


09:30-10:45

Panelová diskuze: Efektivní spolupráce stakeholderů

Pre-panel Keyonote Address

Karel Havlíček, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Diskuse přestavuje platformu pro politiky, regulátory a obchodních lídrů s cílem výměny názorů v souvislosti s výzvami a příležitostmi pro spolupráci více při navrhování a provádění regulace. Podělí se o osvědčené postupy a zhodnotí, co funguje a co lze do budoucna vylepšení.

Kdy, proč a jak konzultovat? Jak lze efektivně zapojit všechny stakeholdery? Jaké jsou nejlepší nástroje a metody zapojení, které zajišťují účinné zohlednění názorů firem? Jak se může regulace stát mechanismem celostátní spolupráce v otázkách od ochrany spotřebitele po technické inovace a ochrany životního prostředí? Jakým způsobem lze k dosažení cílů veřejné politiky použít normy, samoregulace a další dobrovolné dohody? Jak dosáhnout správné rovnováhy mezi svobodou a ochranou spotřebitele?

Karel Havlíček, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Alexander Kryvosheyev, viceprezident Společnosti pro rozvoj východoevropského regionu, JTI

Paul Kelly, ředitel, Food Drink Ireland – Ibec

Moderátorka: Claire Jones, reportérka globálních ekonomických témat, Financial Times Alphaville


10:45-11:00
Přestávka

11:00-11:20

Rozhovor

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, Evropská komise

Moderátor: Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times


11:20-12:30

Panelová diskuse: Řízení a dopad regulace – přístupy, nástroje a osvědčené postupy

Pre-panel prezentace  

Veronica Gaffey, předsedkyně, Výbor regulační kontroly Evropské komise

Tento panel se bude zabývat různými přístupy, které se objevily v posledních letech ke zlepšení kvality regulačního rozhodování.

Jaké osvědčené postupy byly v mezinárodním prostředí zavedeny v oblastech, jako je transparentnost a otevřená vláda, kvantifikace regulačních nákladů, posouzení dopadů regulace (RIA) a hodnocení ex post? Jaké přístupy k posouzení dopadů na životní prostředí fungují a jaká další zlepšení lze dosáhnout v kvalitě a používání posouzení dopadů a hodnocení? Jak se používají behaviorální poznatky ke zlepšení vládních politik a postupů?

Eric Brousseau, profesor ekonomiky a managmentu, University Paris-Dauphine

Veronica Gaffey, předsedkyně, Výbor regulační kontroly Evropské komise

Daniel Trnka, analytik regulační divize, OECD

Tom Vöge, vedoucí oddělení záležitostí EU, ICC EU

Moderátorka: Claire Jones, reportérka globálních ekonomických témat, Financial Times Alphaville


12:30-13:30
Oběd a networking

13:30-13:50

Speciální prezentace

(TBC)


13:50-14:40

Panelová diskuse: Souhra inovací a regulace – Jak to napravit?

Se čtvrtým průmyslovým nařízením vlna technologií, jako je umělá inteligence (AI), analýza velkých dat, technologie distribuované účetní knihy a internet věcí (IoT), narušuje obchodní modely, vytváří nová průmyslová odvětví a mění způsob, jakým se věci tvoří. Míra inovací často překračuje rychlost, na kterou mohou regulační systémy reagovat.

Jak se může v důsledku tohoto vývoje přizpůsobit regulační rámec tempu změn nových technologií a nových forem inovací? Jaké pružné regulační systémy a nástroje zaměřené na výsledek se objevují s cílem umožnit inovace a zároveň chránit občany a životní prostředí?

Ryan Bourne, předseda Veřejného porozumění ekonomii, Cato Institute

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády České republiky

Mark Boris Andrijanič, vedoucí týmu pro veřejnou politiku – střední & východní Evropa, Uber

Gabrielle Inzirillo, ředitelka, FintechPlug and Play Tech Center

Moderátor: Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times


14:40-15:30

Závěrečný rozhovor – Daně a obchodní regulace 

Pre-panel Keyonote Address

Alena Schillerová, ministryně, Ministerstvo financí České republiky

Tvůrci daňových politik musí zajistit správnou rovnováhu mezi zájmy vlád, spotřebitelů, podniků a společnosti obecně.

Jaká je správná úroveň zdanění zboží, zejména těch, které jsou známé svou nepružností poptávky? Jaké jsou trendy a budoucnost spotřebních daní? Jaké jsou důsledky nadměrného zdanění?

Alena Schillerová, ministryně, Ministerstvo financí České republiky

Ivan Mikloš, prezident, MESA10

John O´Connell, prezident, World Taxpayers Associations

Moderátor: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


15:30-15:35

Závěrečné shrnutí

Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times


15:35

Networking 


Business Regulation Prague Forum proběhne 31. října 2019 v hotelu Four Seasons, Veleslavínova 2A/1098, Praha. 
Praha