The Financial Times ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost organizuje Business Regulation Prague Forum – Lepší regulace pro inovaci a růst.

Moderní ekonomiky potřebují řádné regulační rámce, které vedou k rozvoji, inovacím, investicím a hospodářskému růstu. V posledních letech se vlády a politici na celém světě soustředili své úsilí na dosažení „lepší regulace“ – koherentních a přiměřených pravidel, které jsou dobře cílená a vhodná pro daný účel. Cílem tohoto procesu bylo snížit regulační zátěž a otevřít politiku a regulaci tak, aby byla transparentnější, založená na skutečnostech a podpořena perspektivami občanů a stakeholderů. Jak to vypadá v praxi a jaký je současný stav právní úpravy?

Jaké jsou osvědčené postupy pro zapojení stakeholderů do cyklu regulačních politik? Jaký je dopad tohoto závazku na dodržování předpisů a lepší regulační kvalitu? Jak nejlépe zajistit, aby regulační přístupy byly v souladu s inovativní ekonomikou a jaké jsou klíčové nástroje navržené na podporu inovací v rychle se rozvíjejícím a technologicky poháněném prostředí? Jak lze lépe sladit regulaci s podnikatelskou svobodou a výběrem spotřebitele? Páté vydání FT Business Regulation Forum – ve spolupráci s JTI – shromáždí regulační orgány, stakeholdery, akademické pracovníky a vedoucí představitele průmyslu v Praze, aby diskutovali o roli, zásadách a dopadu „lepší regulace“. Budeme diskutovat o zkušenostech EU, posuzovat mezinárodní osvědčené postupy a debatovat o důležitosti „lepší regulace“ pro podnikatelskou komunitu. Důraz bude kladen na vytvoření regulačních prostředí, která jsou vhodná pro inovace a mohou se přizpůsobit budoucnosti.

Program:

08:00-09:00
Registrace a snídaně

09:00-09:05
Úvodní slovo

Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times


09:05-09:30
Keynote Address a Interview

Andrej Babiš, premiér, Úřad vlády České republiky

Moderátor: Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times


09:30-10:45

Panelová diskuze: Efektivní spolupráce stakeholderů

Pre-panel Keyonote Address

Karel Havlíček, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Diskuse přestavuje platformu pro politiky, regulátory a obchodních lídrů s cílem výměny názorů v souvislosti s výzvami a příležitostmi pro spolupráci více při navrhování a provádění regulace. Podělí se o osvědčené postupy a zhodnotí, co funguje a co lze do budoucna vylepšení.

Kdy, proč a jak konzultovat? Jak lze efektivně zapojit všechny stakeholdery? Jaké jsou nejlepší nástroje a metody zapojení, které zajišťují účinné zohlednění názorů firem? Jak se může regulace stát mechanismem celostátní spolupráce v otázkách od ochrany spotřebitele po technické inovace a ochrany životního prostředí? Jakým způsobem lze k dosažení cílů veřejné politiky použít normy, samoregulace a další dobrovolné dohody? Jak dosáhnout správné rovnováhy mezi svobodou a ochranou spotřebitele?

Karel Havlíček, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Alexander Kryvosheyev, viceprezident Společnosti pro rozvoj východoevropského regionu, JTI

Paul Kelly, ředitel, Food Drink Ireland – Ibec

Leena Linnainmaa, generální tajemníkDirectors’ Institute Finland

Moderátorka: Claire Jones, reportérka globálních ekonomických témat, Financial Times Alphaville


10:45-11:00
Přestávka

11:00-11:25

Rozhovor

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, Evropská komise

Moderátor: Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times


11:25-12:40

Panelová diskuse: Řízení a dopad regulace – přístupy, nástroje a osvědčené postupy

Pre-panel prezentace  

Veronica Gaffey, předsedkyně, Výbor regulační kontroly Evropské komise

Tento panel se bude zabývat různými přístupy, které se objevily v posledních letech ke zlepšení kvality regulačního rozhodování.

Jaké osvědčené postupy byly v mezinárodním prostředí zavedeny v oblastech, jako je transparentnost a otevřená vláda, kvantifikace regulačních nákladů, posouzení dopadů regulace (RIA) a hodnocení ex post? Jaké přístupy k posouzení dopadů na životní prostředí fungují a jaká další zlepšení lze dosáhnout v kvalitě a používání posouzení dopadů a hodnocení? Jak se používají behaviorální poznatky ke zlepšení vládních politik a postupů?

Eric Brousseau, profesor ekonomiky a managmentu, University Paris-Dauphine

Veronica Gaffey, předsedkyně, Výbor regulační kontroly Evropské komise

Rakhim Oshakbayev, ředitel, Center for Applied Research TALAP

Daniel Trnka, analytik regulační divize, OECD

Tom Vöge, vedoucí oddělení záležitostí EU, ICC EU

Moderátorka: Claire Jones, reportérka globálních ekonomických témat, Financial Times Alphaville


12:40-13:40
Oběd a networking

13:40-14:40

Panelová diskuse: Souhra inovací a regulace – Jak to napravit?

Se čtvrtým průmyslovým nařízením vlna technologií, jako je umělá inteligence (AI), analýza velkých dat, technologie distribuované účetní knihy a internet věcí (IoT), narušuje obchodní modely, vytváří nová průmyslová odvětví a mění způsob, jakým se věci tvoří. Míra inovací často překračuje rychlost, na kterou mohou regulační systémy reagovat.

Jak se může v důsledku tohoto vývoje přizpůsobit regulační rámec tempu změn nových technologií a nových forem inovací? Jaké pružné regulační systémy a nástroje zaměřené na výsledek se objevují s cílem umožnit inovace a zároveň chránit občany a životní prostředí?

Ryan Bourne, předseda Veřejného porozumění ekonomii, Cato Institute

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády České republiky

Mark Boris Andrijanič, vedoucí týmu pro veřejnou politiku – střední & východní Evropa, Uber

Gabrielle Inzirillo, ředitelka, FintechPlug and Play Tech Center

Moderátor: Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times


14:40-15:40

Závěrečný rozhovor – Daně a obchodní regulace 

Tvůrci daňových politik musí zajistit správnou rovnováhu mezi zájmy vlád, spotřebitelů, podniků a společnosti obecně.

Jaká je správná úroveň zdanění zboží, zejména těch, které jsou známé svou nepružností poptávky? Jaké jsou trendy a budoucnost spotřebních daní? Jaké jsou důsledky nadměrného zdanění?

Lenka Dupáková, náměstkyně, Ministerstvo financí České republiky

Arman Poghosyan, náměstek, Ministerstvo financí Arménské republiky

Ivan Mikloš, prezident, MESA10

John O´Connell, prezident, World Taxpayers Associations

Moderátor: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


15:40-15:45

Závěrečné shrnutí

Tony Barber, šéfredaktor pro Evropu, Financial Times


15:45

Networking 


Business Regulation Prague Forum proběhne 31. října 2019 v hotelu Four Seasons, Veleslavínova 2A/1098, Praha. 
Praha