Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

České zdravotnictví je z příliš velkého podílu financováno z veřejných prostředků. Je rovněž dle porovnání OECD v rámci EU příliš závislé na ekonomickém cyklu. Je charakteristické velmi nízkým podílem soukromých výdajů a neexistencí zdravotního připojištění. I v souvislosti s demografickým vývojem je zřejmé, že současný systém financování zdravotnictví není dlouhodobě udržitelný.

Proč je české zdravotnictví závislé na veřejných zdrojích? Jak zvýšit podíl soukromých výdajů? Jakým způsobem lze ztransparentnit finanční toky ve zdravotnictví?

V panelu zasednou:

Jana Petrenko – předsedkyně Koalice pro zdraví

Lubor Kinšt – člen výboru Sdružení praktických lékařů ČR

Pavel Pafko – profesor chirurgie, emeritní přednosta III. Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol

Ladislav Friedrich – prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR (prezentace)

 

Debata se bude konat dne 8. září 2016 od 17:00 v Šebkově paláci (Politických vězňů 7, Praha).

Debatu moderuje Adam Vojtěch, vedoucí skupiny pro zdravotnictví při Ministerstvu financí ČR (prezentace).

Policy paper vydaný k této debatě si můžete stáhnout níže.

PDF ke stažení