Institut pro politiku a společnost a Zastoupení Prahy při EU Vás zvou na veřejnou debatu "Integrace Ukrajiny do EU a NATO".

Fotogalerie

Vzhledem k tomu, že Ukrajina a Evropa jako celek čelí jedné z největších bezpečnostních hrozeb tohoto století vlivem ruské invaze, do popředí debaty se vrátily dlouho diskutované otázky týkající se spojení Ukrajiny s Evropou Unií. Konkrétní otázky, zda by měla být Ukrajina přijata do NATO a Evropské unie, kolují Evropou i světem.

Současná ruská válka proti Ukrajině je nejnovějším příkladem ruské agrese, která sjednotila Evropany na podporu Ukrajiny, ale mnohé rozdělila v tom, jakou podporu nabídnout. Primárním tématem sporů je potenciální členství Ukrajiny v NATO. V souvislosti s otázkou členství Ukrajiny v NATO probíhají diskuse o žádosti Ukrajiny o členství v Evropské unii. Ukrajina formálně požádala o členství v EU 28. února 2022 a požádala o okamžité přijetí, což je několik let trvající proces. Přestože Ukrajina podnikla mnoho právních a ekonomických kroků k přípravě na členství v EU, mnozí v Evropě tvrdí, že musí ještě ujít dlouhou cestu, než splní kritéria pro členství.

Většina evropských vlád podporuje případné ukrajinské členství v NATO, ale zůstává otázkou, zda by se s ním nemělo počkat až na dobu po skončení války. Nevyvolalo by zahájení vstupního procesu Ukrajiny do NATO další ruskou agresi? Nebo by naopak bylo udělení urychleného členství Ukrajiny v NATO pro Evropu příležitostí k rychlejšímu ukončení války, vyjasnění postoje vůči Ukrajině a přístupu k důležitým ukrajinským zdrojům v budoucnu? Už nějakou dobu sledujeme dlouhodobá vyjednávání vstupu Turecka do EU. Můžeme v případě Ukrajiny předpokládat stejný scénář? O vstup do EU má v současnosti zájem několik balkánských států. Je spravedlivé jejich zájmy odsouvat vzhledem k aktuální situaci kolem války? Vstup do EU s sebou nese mnoho ústupků a kompromisů. Lze s ohledem na Ukrajinu a její současnou válečnou situaci říci, že se země řídí stejnými zásadami, které byly požadovány po ostatních státech při vstupu do EU?

PROGRAM DEBATY

19:00 – 19:15 ÚVODNÍ SLOVO

  • Věra Jourová, místopředsedkyně, Evropská komise
  • Lucie Čadilová, ředitelka, Zastoupení hl. města Prahy při EU

19:15 – 20:00 INTEGRACE UKRAJINY DO EU 

Vystoupí:

  • Věra Jourová, místopředsedkyně, Evropská komise
  • Jacques Rupnik, politolog a historik, Sciences Po
  • Corina Stratulat, vedoucí programu pro evropskou politiku a instituce, European Policy Centre
  • Rebecca Christie, Non-Resident Fellow, Bruegel

Moderátor: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

20:00 – 20:45 INTEGRACE UKRAJINY DO NATO

Vystoupí:

  • Jakub Landovský, velvyslanec České republiky, NATO
  • Petr Luňák, zástupce ředitelky, Odbor veřejné diplomacie NATO

Moderátor: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

Pracovním jazykem je angličtina.

Debata se bude konat dne 10. 5. 2023 v čase 19:00-21:00 v Pražském domě, Avenue Palmerston 16, Brusel.