Evropské liberální fórum a Institut pro politiku a společnost Vás zvou k rozhovoru s poslancem Evropského parlamentu Ondřejem Kovaříkem na téma "Jaký je postoj EU ke svobodě a pluralitě médií?"

Videozáznam

Povědomí občanů o existenci různých úrovní důvěryhodnosti zdrojů, ať už jsou to ověřená fakta, propaganda nebo dokonce konspirační teorie je poměrně silné. Avšak nadnárodní prostředí momentálně čelí obtížím spojeným s identifikací toho, co je co a proč danou informaci zařazujeme právě do dané kategorie. S tím souvisí i obavy o stav svobody médií v Evropě.

Důležitým přínosem svobody médií je, že zviditelňuje stávající hrozby, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty. Kromě toho dokážeme prostřednictvím médií zapojovat do diskuse i samotné občany, což je pro EU klíčové, protože svoboda projevu jde ruka v ruce s demokratickým principem a právním státem. Je důležité pochopit, že svoboda občanů je svobodou tisku a tuto svobodu je třeba kolektivně hlídat. Otázku svobody médií lze považovat za komplexní problém a tím pádem vyžaduje i komplexní řešení, ke kterým má tato diskuze za cíl alespoň částečně přispět. Tato řešení by měla směřovat k ochraně svobody a plurality médií. Zároveň by měly vést k zaručení rovného přístupu k mediálnímu obsahu pro každého, prostřednictvím zachování plurality informací jako základního práva pro všechny evropské občany.

Je svoboda médií v Evropské unii vážně ohrožena? Jakou váhu má svoboda informací v rámci EU?

Hostem online rozhovoru bude Ondřej Kovařík, poslanec Evropského parlamentu.

Moderátorkou je Elina Baltatzi, Head of Communications Evropského liberálního fóra.

Akce se bude konat dne 20. 4. 2022 v čase 15:15–15:45 v anglickém jazyce v Royal Library of Belgium (28 Mont des Arts, 1000 Bruxelles, Belgium).

Na akci se může registrovat pod následujícím odkazem: https://www.eventbrite.be/e/idea-accelerator-media-freedom-in-the-age-of-tech-disruption-tickets-289431596697

Akce je součástí ELF Idea Accelerator.