Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Report

Na rozdíl od dobře vyvinuté právní regulace otázek pracovní migrace s Ruskem zůstává běloruská institucionální a právní spolupráce se zeměmi EU v oblasti migrace nedostatečně rozvinutá. Polsko, Slovensko a Česká republika přesto zavedly některé konkrétní nástroje migrační politiky, které mohou ovlivnit toky kruhových migrantů z Běloruska. Přestože programy inteligentní mobility mezi Běloruskem a Polskem, Slovenskem a Českou republikou by mohly pomoci vyřešit ekonomické výzvy ve všech těchto zemích a přispět k situaci trojího úspěchu, zdá se, že je obtížné takový scénář realizovat. Ani jeden ze studovaných států neuznal význam cirkulační migrace pro jejich ekonomický rozvoj ani ve strategických dokumentech politiky.

 

Během prvního webináře CIRCMIGR budou řečníci diskutovat o následujících otázkách:

  • Jak lze kvantifikovat cirkulární migranty?
  • Faktory push a pull – proč se Bělorusové zajímají o krátkodobou migraci do evropských států? Jaká je situace mládeže na běloruském trhu práce?
  • Jak se profiluje běloruský cirkulární migrant v Polsku, na Slovensku a v České republice?
  • Jaké jsou ekonomické dopady cirkulární migrace Bělorusů na Bělorusko, Polsko, Slovensko a Českou republiku?

Moderuje: Agnieszka Kulesa, ekonomka, CASE

Vystoupí:

 • Piotr Kaźmierkiewicz, CASE expert, Polsko
 • Šárka Prát, Ředitelka, Institut pro politiku a společnost, Česká republika
 • Marek Radvanský, Ekonomický ústav SAV
 • Kristina Richter, Běloruská pracovní práva pro mládež
 • Andrei Yeliseyeu, Výzkumný pracovník, CASE Bělorusko

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU NALEZNETE NA WWW.WORKINEU.BY 

 

PŘEČTĚTE SI REPORT

Hledání nových příležitostí. Cirkulární migrace mezi Běloruskem a Polskem, Slovenskem a Českou republikou