Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost pořádá první veřejnou debatu z cyklu Vzdělávání na téma "Kdo má rozhodovat o školství, resp. o vzdělávání? Kdo nese zodpovědnost?"

Vzrušené debaty kolem technického vzdělávání v roce 2015 přinesly řadu dalších nejasností. Kdo má právo rozhodovat o vzdělávání dětí a jejich přípravu na dospělý život? Kdo je oprávněn rozhodovat o školství? Jsou to rodiče dětí jako jejich zákonní zástupci, nebo ministerstvo, potažmo stát, nebo je to krajský úřad, město, ve kterém žijeme, nebo dokonce firmy…? Kdo za co zodpovídá? Kdo má rozhodovat o budoucnosti každého z nás? Na co má právo dítě, rodič, občan, společnost, stát, ekonomický subjekt z hlediska vzdělávání jako veřejné služby? Jaké má povinnosti a za co zodpovídá?

Přijďte diskutovat o vzdělávání s:

Dášou Divišovou, nezávislou konzultantkou
Jiřím Zlatuškou, poslancem PČR
Ondřejem Štefflem, ředitelem SCIO
Bohumilem Kartousem, vedoucím komunikace EDUin

a moderátorkou Marcelou Voženílkovou, analytičkou Institutu.

Debata proběhne dne 11. ledna 2016 od 17 hodin v sále Státní akta (Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, Praha).

Registrujte se zde