Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na konferenci "Kudy a kam - liberalismus a ideje svobody. Včera, dnes a zítra," která se uskuteční 17. března.

Jaký je v dnešní době obsah slova liberalismus? Jaké jsou hodnoty, které liberál zastává? Zdá se, že jsme tu měli z hlediska pojmů jednodušší doby. Byli tu liberálové klasičtí (s důrazem na menší stát, jednoduchá pravidla, omezenou regulaci, individuální svobodu a zodpovědnost. Klasický liberál se staví proti zákazům o omezením, kterých v dnešním světě neustále přibývá. K výbavě klasického liberála patří také to, že vítá dialog, názorovou různorodost a svobodnou diskusi.

A k tomu jsme vždy měli libertariány a anarcholiberály, kteří jsou nasměrování podobně, jsou ale více radikální a možná podle někoho fundamentalističtí, jejich vize je více utopická a méně náchylná ke kompromisu. Libertariánů je také mnoho druhů.  Mnozí věří třeba v soukromou měnu, politici i privátní soudy. Jsou proti moderním centrálním bankám apod.

Pak je tu ale slovo liberalismus a liberál, tak jak je to chápáno v USA. Liberál je v americkém pojetí spíše socialista, progresivista a vykazuje netoleranci k odlišným názorům a ideologiím. Mnoho lidí začalo v Evropě přebírat americkou terminologii. Některá média se například prohlašují za liberální (týdeník Respekt, deník N), přitom zastávají progresivní postoje.

Dnešní doba nastoluje další a další útoky na lidskou svobodu, kterým by se měl liberalismus bránit. Je tu stále více kontrol a restrikcí spojených s cestováním kvůli hrozbě teroristických útoků. Je tu omezování svobod v rámci pandemie. Je tu ochrana dat a na druhé straně limity pro nakládání s daty. Jsme svědky nové cenzury a omezování svobody projevu na internetu. Jsou tu požadavky „nevzpírat se“ vědeckým názorům na klima apod. Jsou tu snahy řídit společnost vědecky apod.

Podstatnou otázkou je, proč je liberálů v Evropě tak málo. Proč jsou vždy slabší proti konzervativcům, socialistům a zeleným? Je konzervativec přirozeným spojencem liberála? Viktor Orbán například nedávno prohlásil, že liberálové jsou největším nepřítelem konzervativců. Nemyslel tím spíše pokrokáře? Říká to schválně? A jak souvisí s liberalismem pojem liberální demokracie? Jaký je vztah liberalismu a konstitucionalismu? Jaký je vztah liberalismu k federalismu?

09:30-10:00
Registrace účastníků

10:00-10:05
Úvodní slovo

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


10:05-10:50

PANEL 1: Klasický liberalismus, libertariánství

Patrik Nacher, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Jiří Schwarz, rektor,  Anglo – American University

Edvard Outrata, člen správní rady, Institut pro politiku a společnost

Josef Šíma, ekonom, Metropolitní univerzita Praha

Dušan Tříska, ekonom a právník, VŠE a CEVRO institut

Moderace: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

 


10:50-11:00

Coffee break


11:00-11:45

PANEL 2: Americký versus evropský liberalismus – zmatení pojmů?

Roman Joch, ředitel, Občanský institut 

Petr Kolář, diplomat, bývalý velvyslanec v USA

Tomáš Klvaňa, hostující profesor, New York University Prague

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

Moderace: Karel Sál, analytik, Institut pro politiku a společnost


11:45-12:30

Oběd


12:30 – 13:15

PANEL 3: Liberalismus a současné výzvy I.

Liberalismus a boj s klimatickou změnou, liberalismus a boj s pandemií

Václav Bělohradský, profesor, filozof a sociolog

Ondřej Kovařík, poslanec, Evropský parlament

Aleš Rod, ředitel výzkumu, Centrum ekonomických a tržních analýz

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

Moderace: Karel Sál, analytik, Institut pro politiku a společnost


13:15 – 14:00

PANEL 4: Liberalismus a současné výzvy II. 

Sociální sítě a nová cenzura, liberalismus a boj s terorismem. Liberalismus a evropská integrace, liberalismus a čtyři svobody jednotného trhu EU

Roman Máca, analytik, Institut pro politiku a společnost

Marian Kechlibar, člen správní rady, Společnost pro obranu svobody projevu

Miroslav Crha, právník, Rekonstrukce státu

Moderace: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE NUTNÉ SE PŘEDEM REGISTROVAT. ÚČAST NA AKCI NENÍ MOŽNÁ BEZ POTVRZENÍ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORA.