Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Fotogalerie

Sociální bydlení je v posledních letech nejvýznamnějším tématem odborné, politické i veřejné diskuze v oblasti sociální i bytové politiky. Různorodost zájmů, které se v této oblasti promítají, znesnadňuje dosažení shody na způsobech řešení sociálního bydlení.
Hnutí ANO prosadilo do koaliční smlouvy vlády ČR přijetí zákona o sociálním bydlení: „Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení.“ Hlavním gestorem přípravy zákona se v roce 2014 stalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V době konání kulatého stolu by měl být Zákon o sociálním bydlení ve vnitroresortním připomínkovém řízení.
Setkání se bude zabývat těmito otázkami:

Jaké jsou důvody bytové nouze obyvatel ČR a jaká jsou možná řešení s ohledem na efektivitu? Jaké jsou externality bytové nouze? Jsou sociální byty tím správným systémovým řešením bytové nouze? Potřebujeme sociální bydlení? Kdo má mít odpovědnost za jeho zajištění?  

Kulatý stůl se bude konat dne 21. září 2016.

Setkání moderuje Miroslava Vitásková, Institut pro politiku a společnost.

Setkání je pouze pro zvané.