Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Evropským liberálním fórem Vás zve na konferenci "Liberalism is not dead", která se uskuteční 1. listopadu.

Videozáznam

Program:


10:00-10:15
Úvodní slovo 

Šárka Shoup, Členka správní rady, Evropské liberální fórum

Jan Macháček, Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


10:15-11:15

Klasický liberalismus, libertariánství

Detmar Doering, Projektový ředitel pro střední Evropu a pobaltské státy, Nadace Friedricha-Naumanna

Edvard Outrata, Bývalý senátor, Člen správní rady, Institut pro politiku a společnost

Jiří Schwarz, Rektor, Anglo-American University

Štěpán Hobza, Redaktor zahraničního zpravodajství, Lidové Noviny

Moderátor: Jan Macháček, Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


11:15-12:15

Americký versus evropský liberalismus – zmatení pojmů?

Roman Joch, Ředitel, Občanský institut

Jan Macháček, Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

Gian Marco Bovenzi, Project Manager, Fondazione Luigi Einaudi

Moderátor: Roman Máca, Analytik, Institut pro politiku a společnost


12:15-13:00
Lunch break


13:00-14:00

 Liberalismus a současné výzvy I.

Liberalismus a boj s klimatickou změnou, jak liberální zaujatost v médiích může podkopat liberalismus, liberalismus a boj s pandemií

Veselin Vačkov, Ředitel redakce, Lidové noviny

Lukáš Kovanda, Hlavní ekonom, Trinity Bank

Zina Zlatanova, Liberal Institute for Political Analyses

Alexander Tomský, Politolog, překladatel, publicista

Filip Blaha, Předseda, Students For Liberty

Moderátor: Jan Macháček, Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


14:00-15:00

Liberalismus a současné výzvy II. 

Sociální sítě a nová cenzura, liberalismus a boj s terorismem. Liberalismus a evropská integrace, liberalismus a čtyři svobody jednotného trhu EU

Jacques Rupnik, Politolog a historik, Sciences Po

Stefano Adamo, Docent, Univerzita Banja Luka v Bosně a Hercegovině

Christopher Gleadle, Ředitel, The Paddy Ashdown Forum

Miroslav Crha, Právník, Rekonstrukce státu

Moderátor: Roman Máca, Analytik, Institut pro politiku a společnost


Liberalism is not Dead

Jaký je v dnešní době obsah slova liberalismus? Jaké jsou hodnoty, které liberál zastává? Zdá se, že jsme tu měli z hlediska pojmů jednodušší doby. Byli tu liberálové klasičtí (s důrazem na menší stát, jednoduchá pravidla, omezenou regulaci, individuální svobodu a zodpovědnost. Klasický liberál se staví proti zákazům o omezením, kterých v dnešním světě neustále přibývá. K výbavě klasického liberála patří také to, že vítá dialog, názorovou různorodost a svobodnou diskusi.

A k tomu jsme vždy měli libertariány a anarcholiberály, kteří jsou nasměrování podobně, jsou ale více radikální a možná podle někoho fundamentalističtí, jejich vize je více utopická a méně náchylná ke kompromisu. Libertariánů je také mnoho druhů.  Mnozí věří třeba v soukromou měnu, politici i privátní soudy. Jsou proti moderním centrálním bankám apod.

Pak je tu ale slovo liberalismus a liberál, tak jak je to chápáno v USA. Liberál je v americkém pojetí spíše socialista, progresivista a vykazuje netoleranci k odlišným názorům a ideologiím. Mnoho lidí začalo v Evropě přebírat americkou terminologii. Některá média se například prohlašují za liberální (týdeník Respekt, deník N), přitom zastávají progresivní postoje.

Dnešní doba nastoluje další a další útoky na lidskou svobodu, kterým by se měl liberalismus bránit. Je tu stále více kontrol a restrikcí spojených s cestováním kvůli hrozbě teroristických útoků. Je tu omezování svobod v rámci pandemie. Je tu ochrana dat a na druhé straně limity pro nakládání s daty. Jsme svědky nové cenzury a omezování svobody projevu na internetu. Jsou tu požadavky „nevzpírat se“ vědeckým názorům na klima apod. Jsou tu snahy řídit společnost vědecky apod.

Podstatnou otázkou je, proč je liberálů v Evropě tak málo. Proč jsou vždy slabší proti konzervativcům, socialistům a zeleným? Je konzervativec přirozeným spojencem liberála? Viktor Orbán například nedávno prohlásil, že liberálové jsou největším nepřítelem konzervativců. Nemyslel tím spíše pokrokáře? Říká to schválně? A jak souvisí s liberalismem pojem liberální demokracie? Jaký je vztah liberalismu a konstitucionalismu? Jaký je vztah liberalismu k federalismu?

Konference se bude konat v anglickém jazyku bez zajištění tlumočníckych služeb.