Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat ke sledování online interview s poslancem Jaroslavem Bžochem.

Videozáznam

Několik týdnu nazpět prohlásil turecký prezident Erdogan, že již nebude bránit migrantům v jejich cestě do EU. Po otevření hranice s Řeckem tak bylo mnoho tisíc lidí opět o krok blíže svému evropskému snu. S nástupem koronavirové pandemie utichl zájem o nelegální překročení turecko – řecké hranice a může se proto zdát, že možnost nakažení virem straší migranty více než bombardování a násilí v jejich domovských zemích. Menší pozornost této problematice věnují také evropští političtí představitelé a média.

Proč tomu tak je? Je pro migranty Covid-19 větším strašákem než válka? Nepotvrzuje současná situace tvrzení, že většina lidí migruje pouze z ekonomických důvodů? Dostáváme o současné situaci na turecko – řecké hranici dostatek relevantních informací? Můžeme po ústupu pandemie očekávat další migrační vlnu? Jak se může EU a ČR připravit?

Hostem online interview bude Jaroslav Bžoch, místopředseda zahraničního výboru, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Moderátorem interview je Martin Sedláček z Institutu pro politiku a společnost.

Online interview se bude konat dne 30. 4. 2020 od 16:00 a sledovat jej můžete na facebookovém profilu Institutu pro politiku a společnost.