Institut pro politiku a společnost pořádá expertní kulatý stůl na téma nízká porodnost a stárnoucí populace Česka.

Počet obyvatel České republiky se od počátku tisíciletí pravidelně zvyšuje. Důvodem je především migrace. Naopak "rodilých" Čechů ubývá a z titulků v médiích se často můžeme dočíst, že vymíráme. Zlepšit demografický vývoj tak představuje jeden z největších úkolů pro českou společnost.

V posledních letech stoupá úhrnná plodnost (1,708 v roce 2018 dle ČSÚ). Hodnoty ale stále nedosahují takové míry, která by bez migrace udržovala přibližně stejnou velikost populace. Významným problémem je stárnutí, které zintenzivňuje jednak nízká porodnost, ale i zvyšující se naděje dožití. Mezi lety 1989-2018 naděje dožití u žen roste o 6,4 let a u mužů dokonce o 8 let. Posunuje se tak i průměrný věk populace. Ten v roce 1989 vykazoval hodnotu 36,1 let, v roce 2018 jde o 42,3 let.

Na kulatém stole budou představeny výsledky sociologického průzkumu „rodina, migrace, důchod“ realizovaného společností MindBridge Consulting pro Institut pro politiku a společnost.

Kulatý stůl se uskuteční v úterý 21. ledna 2020 od 14:30 do 16:30 v prostorech Institutu pro politiku a společnost, Martinská 2, Praha.

Akce je pouze pro zvané.