Institut pro politiku a společnost organizuje debatu na téma Nová progresivní zelená politika EU.

Boji proti klimatickým změnám se dostává po celém světě stále větší pozornosti, což bylo možné vidět také při nedávném summitu OSN o klimatu. Nová Evropská komise by pomocí Zelené dohody pro Evropu chtěla dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Tento ambiciózní plán má sice mnoho odpůrců laické i odborné veřejnosti, avšak vzhledem k eko náladám evropských občanů by jeho implementaci nemuselo stát v cestě mnoho překážek. Zelená progresivní politika v praxi ale může dle některých expertů rozsévat napětí ve společnosti, což už jsme ostatně mohli vidět při francouzských protestech Hnutí žlutých vest proti zvyšování cen pohonných hmot. Omezováním „špinavých technologií“ se totiž mnoho občanů může dostat do situace, kdy se jejich životní úroveň bude snižovat na úkor opatření šetrným k přírodě.

Je proveditelné dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality? Může Zelená dohoda v budoucnu rozsévat napětí ve společnosti? Má boj EU proti klimatickým změnám smysl bez užší spolupráce největších světových velmocí? Měla by být zelená progresivní politika EU příkladem pro zbytek světa?

Vystoupí:

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Zbyněk Hrkal, hydrogeolog, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Univerzita Karlova

Petr Pokorný, biolog a paleoekolog, Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova

Miroslav Bárta, ředitel, Český egyptologický ústav

Josef Kotrba, prezident; vedoucí poradenského týmu pro energetiku, Deloitte

Moderátorkou debaty je europoslankyně Martina Dlabajová. 

Akce se bude konat dne 26. 3. 2020 v čase 17:00-19:00 v Praze. Místo konání bude upřesněno potvrzeným registrovaným účastníkům.

Prosím, vezměte na vědomí, že z důvodu omezené kapacity musí být registrace potvrzena ze strany organizátora.