Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Videozáznam

Oddlužení jako nejčastěji využívaný institut insolvenčního zákona, stojí na prahu jedné z nejvýznamnějších změn za dobu své existence. Jeho délka by se měla zkrátit pro všechny dlužníky z 5 let na 3. Nyní je zkrácená 3 letá doba oddlužení dostupná pouze pro některé skupiny tzv. zranitelných osob - zejména starobní důchodce. Změkčování podmínek oddlužení přináší opět do popředí otázku možného zneužívání tohoto institutu. Panuje obecná společenská shoda na tom, že oddlužení by mělo být určeno pouze poctivým dlužníkům, kterým má poskytnout tzv. druhou šanci zapojit se zpět do plnohodnotného ekonomického života.

Osobou dohlížející nad dlužníkem je insolvenční správce. Historicky hraje zásadní roli téměř ve všech fázích oddlužení. Na počátku zkoumá splnění podmínek pro vstup do oddlužení, v průběhu dohlíží nad plněním podmínek schváleného oddlužení a na konci hodnotí jaké úsilí dlužník vynaložil v celém procesu. Posledních několik novel insolvenčního zákona vedlo k přenosu větší části soudní agendy spojené s oddlužením na insolvenční správce. Přicházející novela insolvenčního zákona může opět přinést nový rozsah povinností insolvenčního správce.

Odměna insolvenčního správce za správu splátkového kalendáře v oddlužení se od roku 2008 nezměnila. Její výše je tak předmětem aktuálních diskuzí. Další z otázek je správnost systematiky jejího nastavení pouze prostřednictvím měsíční paušální částky.

Je správným řešením obecné zkrácení oddlužení z 5 let na 3 let? Transponovaná evropská směrnice požaduje tento legislativní zásah pouze u podnikajících fyzických osob. Nepovede tento krok k přílišnému změkčení již tak mimořádného institutu oddlužení? Jak efektivně kontrolovat dlužníky, aby nebyl institut oddlužení zneužíván? Jaká má být pozice insolvenčního správce v procesu oddlužení. Jaké nástroje má mít insolvenční správce pro kontrolu dlužníků? Je odměna insolvenčních správců stanovena ve správné výši v kontextu objemu povinností, které jim zákon ukládá? Je správně nastaven způsob stanovování odměny insolvenčních správců?

Potvrzenými hosty jsou:

  • Patrik Nacher, poslanec Parlamentu České republiky
  • Jan Mašek, advokát, Asociace insolvenčních správců
  • Michal Žižlavský, zástupce České advokátní komory
  • Daniel Hůle, vedoucí programu Kariérní a pracovní poradenství, Člověk v tísni

Moderátorkou online debaty je Eva Prudilová, bývalá ředitelka Spotřebitelského fóra, advokátní kancelář DLA Piper Prague.

Online debata se uskuteční 9. prosince v čase 16:00 – 17:00 a můžete ji živě sledovat na našem facebookovém profilu.