Institut pro politiku a společnost vás zve ke sledování online rozhovoru s adiktologem Martinem Vlčkem.

Videozáznam

Koronavirová pandemie trvá téměř dva roky. Za tu dobu se podepsala na mnoha lidech. Jedním z problémů je i vznik či prohlubování závislostí, kdy se osamělí lidé častěji uchylují k návykovým látkám. Objevují se ale i jiné závislosti související s informačním tlakem a se snahou o únik z reality. Přichází tak zvýšená poptávka po odborné péči, s jejímž nedostatkem se Česká republika potýká dlouhodobě.

Hostem rozhovoru byl Martin Vlček, adiktolog a ředitel Centra psychosomatické medicíny.

Moderoval Roman Máca, analytik Institutu pro politiku a společnost.