Institut pro politiku a společnost pořádá pracovní snídani na téma "Konkurenceschopnost, zdanění a digitální ekonomika", která se uskuteční 14. listopadu 2019.

Stávající systém daně z příjmu právnických osob existuje již více než sto let a upřednostňuje placení daní v místech, kde dochází k výrobě produktů či služeb. Celé hospodářství se však digitalizuje a v zemích, kde jsou tyto produkty a služby konzumovány, roste tlak na placení dalších daní.

Jaká jsou z pohledu České republiky nejlepší možná řešení reforem mezinárodního daňového režimu, které změní alokaci daní tak, aby odrážely digitalizaci ekonomiky v 21. století? A jaké jsou výzvy související s národními řešeními a konkurenceschopností celé ekonomiky?
Potvrzení řečníci:
Stanislav Kouba, náměstek pro daně a cla, MF ČR.
Andreas Hellmann, Americans for Tax Reform.
Simona Hornochová, daňová poradkyně, Komora daňových poradců ČR.
Moderátorem akce je Ondřej Malý, bývalý náměstek, MPO ČR.

Akce pouze pro zvané. Pracovním jazykem je angličtina bez zajištění tlumočnických služeb.

PDF ke stažení