Evropské liberální fórum, Institut Novum a Institut pro politiku a společnost vás zve na online debatu „Právo být člověkem v éře umělé inteligence“, která se bude konat 24. listopadu.

Umělá inteligence stále častěji ovlivňuje společnost a občany. Klíčová slova jako jsou algoritmus, automatizace nebo velká data se tak stávají běžnou součástí našich životů.

V roce 1948 byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv. Na základě této deklarace se Evropská unie (EU) zavázala podporovat demokracii a lidská práva ve svých vnějších vztazích v souladu se svými základními svobodami, demokracií a dodržováním právního státu.

Některé z algoritmů umělé inteligence (AI) tvoří obrovské množství dat nashromážděných a generovaných od „běžných“ občanů. Tato skutečnost je jedním z podnětů pro uspořádání naší debaty. Jejím cílem je vzbudit veřejnou diskuzi o tom, jaké dopady má na občany a jejich základní práva a svobody využití systémů založených na umělé inteligenci.

Debata rovněž nabídne relevantní argumenty o tom, zda a případně jakým způsobem současné politické štěpení a technologické změny ovlivňují nebo odporují některým důležitým hodnotám. Jedná se o hodnoty, které utvářejí dnešní moderní společnost, jako je například svoboda projevu.

Úvodní slovo #1

  • Dr. Šárka Prát | Členka správní rady, Evropské liberální fórum

Úvodní slovo #2

  • Sebastjan Pikl | Jednatel, Institute Novum

Moderator and Introduction

  • Anas Zaza | Externí konzultant Institutu pro politiku a společnost

Speaker #1

  • Dr. Anne Bowser | Výkonná zástupkyně ředitele, Science and Technology Innovation Program, Director of Innovation a Innovation Specialist, Wilson Center, USA

Speaker #2

  • Theresa Harris | Projektová ředitelka, Americká asociace pro rozvoj vědy (AAAS), USA

Speaker #3

  • Dr. Stefan Larsson | Docent, Lundská Univerzita, Švédsko

Speaker #4

  • Dr. Mohd Shahid Siddiqui | Digital Empowerment Foundation, Indie

Speaker #5

  • Domen Savič | Ředitel, NGO Drzavljan D (Citizen D)

Otázky/Závěrečné slovo

Organizátorem akce je Evropské liberální fórum (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a Institute Novum. Akce je kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament ani Evropské liberální fórum nenesou odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.