Institut pro politiku a společnost vás zve na pracovní snídani na téma "Předsednictví v Radě EU - končící Španělsko předává štafetu Belgii".

Fotogalerie

Rotace předsednictví v Radě EU určila, že do čela v druhé polovině tohoto roku zasedlo Španělsko, které se tak této pozice ujalo již popáté. Španělsko si pro své předsednictví vytyčilo hned několik priorit, kterými jsou komplexní a efektivní naplňování Lisabonské smlouvy, hospodářská obnova a vytváření pracovních příležitostí, posílení vystupování a vlivu EU na světové scéně a také podpora iniciativy na rozvoj práv a svobod občanů. Důležitým bodem agendy je také finalizace reformy migračních pravidel a podílení se na Strategické agendě EU, která určuje prioritní oblasti v rámci řízení Evropské unie během následujících pěti let. Půlroční mandát předsednictví Španělska bude 1. ledna 2024 vystřídán Belgií, která do se čela Rady EU dostane již potřinácté, neboť patří k zakládajícím státům Evropského hospodářského společenství z 50. let minulého století, a tak její historie v rámci Evropského společenství sahá až k jeho samotnému zrodu. Předsednictví Španělska i Belgie  je unikátní hned z několika důvodů. Obě země během svého půlročního mandátu pořádají vlastní federální volby a během belgického předsednictví se navíc uskuteční volby do Evropského parlamentu. 

Jaká témata jsou společná pro španělské a belgické předsednictví? V jaké oblasti může belgické předsednictví navázat na předcházející španělské? Jak bude pravděpodobně vypadat spolupráce Španělska a Belgie? Jaká je konečná podoba reformy migračních pravidel, na které se Španělsko podílelo? Co obsahuje nová Strategická agenda EU? Jak si Španělsko poradilo se svým předsednictvím a jakou roli v něm sehrály národní volby? Jak se do belgického předsednictví promítnou nadcházející volby do Evropského parlamentu?

 

Potvrzení řečníci:

Alberto Moreno Humet, velvyslanec, Velvyslanectví Španělska v České republice,

Jurgen Van Meirvenne, velvyslanec, Velvyslanectví Belgie v České republice,

Jaroslav Kurfürst, vrchní ředitel sekce evropské, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Moderátorem akce je Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost.

Debata se uskuteční 12. prosince 2023 od 8:30 do 10:00 hodin. Pracovním jazykem pracovní snídaně je angličtina. Akce je určena pouze pro zvané.