Institut pro politiku a společnost vás zve ke sledování online debaty Prevence a řešení elektronického násilí.

Videozáznam

Do značné míry neviditelné, hůře rozpoznatelné, ale způsobující těžkou újmu. Elektronické násilí je fenoménem současné přetechnizované společnosti, kdy řada lidí využívá moderní informační a komunikační technologie způsobem nejen pozitivním. Objevují se tak nebezpečné jevy jako kyberšikana či kyberstalking, které nemusí zůstat jen v online rovině, ale mohou eskalovat až k fyzickému napadení či v krajních případech dohnat oběť k sebevraždě. Elektronické násilí je závažný problém, který nelze přehlížet a podceňovat.

Jaké jsou formy elektronického násilí a co vše může způsobit? Jak se elektronickému násilí bránit a na co si dát pozor? Kam se v případě konkrétního incidentu obrátit pro pomoc?

Řečníci:

Taťána Malá, předsedkyně podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Lucie Kosová, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-Bezpečí a Centra prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Martin Kožíšek, vedoucí Safer Internet Centra ČR, Sdružení CZ.NIC

Moderátorem debaty je Roman Máca, analytik Institutu pro politiku a společnost

Akce se bude konat dne 16. 5. 2022 v čase 16:00–17:00 a bude přenášena živě na Facebooku Institutu pro politiku a společnost.