Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost vede Jan Macháček

Institut pro politiku a společnost, založený na podzim loňského roku, změnil koncem února svoji strukturu. Předsedou správní rady se na zasedání 25. února stal novinář, publicista, ekonom a hudebník Jan Macháček. Ve správní radě zůstávají primátorka Prahy Adriana Krnáčová, europoslanec Pavel Telička a egyptolog Miroslav Bárta. Nově přibyl do správní rady bývalý senátor a šéf ČSÚ Edvard Outrata a výkonným ředitelem se stal Pavel Fidler.
Macháček byl od roku 2012 do konce letošního ledna předsedou správní rady Knihovny Václava Havla. Nedávno přešel z týdeníku Respekt, který spoluzakládal, do Lidových novin, kde působí jako ekonomický analytik a komentátor.

„Nabídka vést Institut pro politiku a společnost je skvělá výzva,“ říká Macháček. „Český politický a veřejný prostor potřebuje kultivaci a hloubkovou otevřenou diskusi, kterou bude institut s velkým a nejlepším profesionálním nasazením podporovat a poskytovat jí podporu a platformu.“

Institut má pod vedením Macháčka organizovat větší mezinárodní konference, ale i domácí konference, semináře a veřejné diskuse. „Budeme dělat analytickou práci dostupnou všem zájemcům v politice i mimo ni, budeme organizovat pracovní snídaně i kulaté stoly, budeme se zabývat zahraniční a bezpečnostní politikou, obranou, evropskými záležitostmi, ale třeba i vzděláváním, školstvím, digitalizací, energetikou, urbanismem, městem i veřejným prostorem, hodnotami v politice i lidskými právy,“ dodal Macháček.

Výkonné i poradní orgány institutu budou v dohledné době angažovat celou řadu nezávislých osobností z veřejného života i akademické sféry. Inspirací by měl být německý systém stiftungů, ale i americký systém National Endownment for Democracy, který podporuje National Republican Institute i National Democratic Institute.

„Inspirací pro nás bude i celá řada dalších amerických think tanků a neziskovek. Samostatnou a klíčovou kapitolou je spolupráce s centrálou frakce evropského parlamentu ALDE a s jejím neziskovým a intelektuálním zázemím. Plánujeme také rozvinout aktivní spolupráci s bruselskými think tanky typu Breugel,“ dodává Macháček.

Cílem Institutu pro politiku a společnost je rovněž rozvoj české občanské společnosti a vytváření živého prostoru pro setkávání lidí, které zajímají hodnoty a ideje. „Já si klidně dovedu představit i spolupráci s Knihovnou Václava Havla, především na tématech evropských, lidsko-právních i zahraničně politických. Institut bude otevřený všem názorům, nebude prostorem pro ideologizaci, nálepkování, očerňování či kádrování,“ doplnil Jan Macháček.