Institut pro politiku a společnost Vás zve na pracovní snídani "Priority švédského a španělského předsednictví a společná vize pro Evropskou unii", která se uskuteční 28. června 2023.

Fotogalerie

Od 1. ledna 2023 převzalo po úspěšném českém předsednictví vedení Rady EU Švédsko. Pozice předsedající země je jednou z nejdůležitějších rolí, jakou může členský stát zastávat a především skrze něj prezentovat své zájmy a priority. Švédské předsednictví si pro svůj půl rok v čele Rady EU vytyčilo priority v následujících čtyřech oblastech: bezpečnost, přechod k ekologičtější energetice, udržitelnost a prosazování demokratických hodnot v rámci EU. Jedním z klíčových bodů celkové agendy bylo zvýšení ekonomické a vojenské podpory Ukrajiny a také posílení debat o vstupu Ukrajiny do EU. K poslednímu červnovému dni končí švédské předsednictví a jeho post pro druhou polovinu roku převezme Španělsko. Pro Španělsko se jedná o velice dobře načasované předsednictví, protože v rámci něj bude mít možnost podílet se na Strategické agendě EU pro příštích pět let. Mezi klíčovými prioritami můžeme očekávat digitalizaci nebo důraz na technologie a bezpečnost dat. Španělsko doufá, že během svého předsednictví vytvoří stabilnější a integrovanější Evropu, na důkaz důležitosti vzájemné soudržnosti států EU.

Jak budou Švédsko a Španělsko spolupracovat na prosazení společných cílů? Jaké výzvy čeká Španělsko během jeho předsednictví a jak můžeme očekávat, že se s nimi vypořádá? Jaké iniciativy představilo Švédsko k řešení klimatické krize a jak se k této otázce postaví Španělsko? Jak Švédsko během svého předsednictví prosazovalo zelenou agendu EU a udržitelný rozvoj? Jakými způsoby prosazovalo Švédsko trvalou konkurenceschopnost a ekonomický růst? Jaké kroky podnikne Španělsko k posílení digitální transformace EU? 

Potvrzení řečníci: 

J. E. Fredrik Jörgensen, velvyslanec, Švédské velvyslanectví v České republice,

J. E. Alberto Moreno Humet, velvyslanec, Španělské velvyslanectví v České republice,

Ivo Šlosarčík, profesor, Katedra evropských studií, Karlova Univerzita.

Moderátorem je Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.

Pracovní snídaně se koná 28. června 2023 od 8:30 do 10:00 a je pouze pro zvané hosty. Akce se bude konat v anglickém jazyce bez zajištění překladatelských služeb.