Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost má tu čest po roce opět přivítat profesora Václava Bělohradského, tentokráte s veřejnou přednáškou na téma "Vzít věk postpravd vážně".

Předpona „post“ sehrála důležitou roli v sebereflexi 20. století. Před adjektivem „industriální“ ohlašovala zlom ve vývoji kapitalismu – nejdůležitější výrobní silou se stává člověka sám, rozvoj jeho rozumu a vynalézavosti. Věk nesmiřitelného boje mezi proletariátem a buržoazií tak pominul sám sebou. Nastal věk řízené společnosti ovládané rozumnými manažery. Před adjektivem „moderní“ pak označuje konec nesmiřitelných sporů mezi překonanou tradicí a moderními formami života.

V postmoderní společnosti se póly tradice a modernosti nepředvídatelně prolínají. Minulost už není přítomností překonána, ale je v ní rozváta jako semínka, z nichž vyrůstají nepředvídatelné hybridy. A to platí i o budoucnosti. Imperativní orientace na budoucnost pominula, „budoucnost už není, co bývala“, říká jedna vtipná formule.

Můžeme vzít vážně formuli „postpravda“? Rozvíjí nějak sémantiku předpony „post“, nebo je jen výrazem bezradnosti intelektuálů ve společnosti komunikační hojnosti? Znamená snad, že boj mezi osvícenými aparáty pravdy a temnými aparáty mýtů sám byl mýtem, který pominul? Je nějaký způsob, jak slovo „postpravda“ vzít vážně? Pokusíme se na tu otázku najít nějakou odpověď.

Přednáška proběhne 3. dubna 2017 od 17:00 v Nadaci ABF (Václavské náměstí 833/31, Praha 1 – v průchodu mezi směnárnou a Grandhotelem Evropa).