Institut pro politiku a společnost se společně s učiteli dlouhodobě snaží u studentů budovat vztah ke svobodě, občanské odpovědnosti i zájmu o společnost samotnou. V rámci programu Samet na školách proto uspořádal workshop "Reformujme!".

Institut pro politiku a společnost se zapojil do programu Samet na školách a uspořádal workshopy o soudobých dějinách, o aktuálních společenských otázkách a dalších tématech týkajících se svobody, demokracie a občanské angažovanosti.

Workshop Reformujme! 
Workshop Reformujme! seznámil studenty třetích a čtvrtých ročníků střední odborné školy s významem reforem pro chod státu a také jejich samotnou přípravou. V úvodu studenti diskutovali s lektorkou o samotné potřebě a návrhu reformy, následně pak ve skupinách připravovali reformu školství, zdravotnictví, důchodovou reformu, digitalizaci nebo také studentského bydlení. Z workshopu si tak odnesli přehled o palčivých problémech české společnosti napříč několika oblastmi a také o způsobech, jak by tyto problémy mohly být právě za použití reforem řešeny.

Lektoři:

  • Pavlína Soukupová, analytička, Institut pro politiku a společnost
  • Karel Sál, analytik, Institut pro politiku a společnost