Institut pro politiku a společnost, Centrum sociálního a ekonomického výzkumu, CASE Bělorusko, Institut ekonomického výzkumu, SAS (Slovensko) a Právo mladých lidí (Bělorusko) Vás zve ke sledování webináře „Bělorusové při hledání nové příležitosti".

Report

Donedávna bylo Rusko primární cílovou zemí pro běloruské migranty. Jelikož však atraktivita Ruska pro běloruské pracovní migranty v posledních letech poklesla v důsledku hospodářské recese 2014–2016 a znehodnocování ruského rublu, běloruští pracovní migranti se začali přeorientovávat na západ. Evropské státy, které se potýkají s nedostatkem pracovních sil, získaly na popularitě i běloruských migrantů jako migračních destinací. Přesměrování běloruských migrantů na západ bylo dále usnadněno zavedením zvláštních nástrojů politiky, jako je například zjednodušený systém zaměstnanosti a polská karta v Polsku. Tyto faktory přispěly ke zvýšení počtu běloruských cirkulačních migrantů a nyní lze odhadnout, že v zemích EU a ESVO žije 30 000 až 70 000 běloruských cirkulačních migrantů.

Během druhého webináře CIRCMIGR budou řečníci diskutovat o následujících otázkách:

  • Jaké nástroje migrační politiky zavedené Polskem, Slovenskem a Českou republikou mají vliv na cirkulační migraci z Běloruska?
  • Proč by měla být spolupráce na cirkulační migraci pro tvůrce politik důležitá?
  • Jaké by byly silné a slabé stránky takové spolupráce? Jaké jsou příležitosti a hrozby?
  • Co je třeba udělat nyní pro podporu scénáře trojitého vítězství?

Moderuje: Agnieszka Kulesa, ekonomka CASE

Vystoupí:

  • Piotr Kaźmierkiewicz, CASE expert, Polsko
  • Ivan Lichner, Ekonomický ústav SAV
  • Šárka Prát, Institut pro Politiku a Společnost, Česká republika
  • Marek Radvanský, Ekonomický ústav SAV
  • Andrei Yeliseyeu, Výzkumný pracovník CASE, Bělorusko

Webináře se konají v rámci projektu CIRCMIGR – Zlepšení cirkulační migrace mezi Běloruskem a Polskem, Slovenskem a Českem.

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU NALEZNETE NA WWW.WORKINEU.BY