Institut pro politiku a společnost Vás zve ke sledování online debaty „Revoluce, nebo evoluce? Co přinese nový stavební zákon?“

Videozáznam

Česká republika dlouhodobě patří mezi země s nejkomplikovanějším stavebním řízením na světě. Shodují se na tom nejen obce, ale i investoři. Za pravdu jim v tomto ohledu dávají četná mezinárodní srovnání. Získat všechna potřebná povolení je mnohdy “běh na dlouhou trať” trvající i několik let. V průběhu řízení jsou často podávána různá odvolání, stížnosti, ale také nejsou dodržovány lhůty. To vše způsobuje, že jsme ze 190 srovnávaných zemí na 157. místě mezinárodního žebříčku Doing Business zpracovávaného Světovou bankou.

Nový stavební zákon proto logicky patří mezi hlavní priority současné vlády. Jeho přípravu má na starost ministerstvo pro místní rozvoj, které se bude muset vypořádat s celou řadou návrhů změn. Lze očekávat, že hledání politického kompromisu nebude jednoduché. Je potřeba mít na paměti, že se jedná skutečně o naprosto zásadní zákon pro české stavebnictví, který má hluboký dopad na celou ekonomiku a potažmo tak na celou společnost.

Jakým způsobem chce stát zjednodušit a zrychlit stavební řízení? Mohou být povolovací procesy skutečně efektivní v decentralizované podobě na úrovni obcí? Jak chce stát digitalizovat tento proces? Co dalšího přinese nový stavební zákon?

Potvrzení řečníci:

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tomáš Kadeřábek, ředitel, Asociace developerů

Ondřej Boháč, ředitel, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Aleš Mácha, právník legislativního odboru zodpovědný za legislativní a právní stránku návrhu stavebního zákona, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Hana Landová, předsedkyně, Sekce územního a regionálního rozvoje, Hospodářská komora.

Moderátorem je Martin Kolovratník, poslanec a místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Akce se bude konat dne 9. 12. 2020 v čase 14:45–15:45 a bude přenášena živě na Facebooku Institutu pro politiku a společnost.