Institut pro politiku a společnost pořádá pracovní oběd na téma "Revoluce v obranných rozpočtech České republiky".

Fotogalerie

Česká republika patří v rámci NATO dlouhodobě ke skupině členských států, které na obranu vydávají nejméně finančních prostředků ze státního rozpočtu. Například v letošním roce tvoří výdaje na obranu 1,52 % HDP. To se však brzy změní – prezident Pavel začátkem června podepsal zákon odsouhlasený parlamentem, který zavazuje na obranu každoročně vynakládat nejméně 2 % HDP. V příštím roce by tak ministerstvo obrany mohlo počítat s přibližně 146 miliardami korun. V souvislosti s nárůstem obranných rozpočtů a jeho možným navyšováním v dalších letech, se mluví o mohutných nákupech vojenské techniky.

Probíhalo by razantní navyšování rozpočtu i v případě, že by neprobíhala válka na Ukrajině? Byl to budíček pro evropské armády? V jaké oblasti se navýšení financí pro obranu promítne nejvíce? Povedou vyšší investice k celkovému zkvalitnění a zvýšení obranyschopnosti České republiky? Dokážeme finanční prostředky efektivně investovat? Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v zimě řekl, že 2 % HDP na obranu by měly být v příštích letech standardem a investice by měly být spíše vyšší – můžeme takový scénář předpokládat i u nás?

Vystoupí:

  • František Šulc, náměstek člena vlády, Ministerstvo obrany
  • Miroslav Hlaváč, první zástupce náčelníka, Generální štáb Armády ČR
  • Kristýna Helm, viceprezidentka, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
  • Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR

Moderátorem je Filip Lukeš.

Pracovní oběd se bude konat 15. zaří 2023 v Ostravě. 

Tento event je doprovodnou akcí Dnů NATO v Ostravě pořádaných organizací Jagello 2000.