Institut pro politiku a společnost Vás zve ke sledování online debaty "Rozhodnutí Ústavního soudu a kritika ze strany politiků".

Videozáznam

Ústavní soud je v českém ústavním systému suverén, proti jehož rozhodnutí není opravného prostředku. Kritika rozhodnutí je často chápána jako kritika konkrétních soudců či jako útok na jednu ze základních institucí parlamentní demokracie, avšak politik je také občan a ten má právo ke svobodnému vyjádření soukromého názoru.

Nakolik musí soudci před veřejností obhájit své rozhodnutí a do jaké míry musí vyvrátit otázky, které jejich činnost vyvolává či vyvolá? Je standardní, že rozsudek Ústavního soudu padne až po 3 letech po podání podnětu, když víme, že v letech 2000-2001 Ústavní soud dokázal rozhodnout za 6 měsíců po podání podnětu prezidentem Havlem a rok a půl před vlastním konáním voleb právě proto, aby nedošlo k ovlivnění politické soutěže? Jaký je vztah principu svobodného vyjádření názoru politikem a respektování rozhodnutí Ústavního soudu?  A který by měl v demokratické společnosti převažovat?

Potvrzení řečníci:

Jan Kudrna, ústavní právník, Právnická fakulta, Univerzita Karlova

David Kosař, ústavní právník, Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Jan Kysela, ústavní právník, Právnická fakulta, Univerzita Karlova

Josef Mlejnek, politolog, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

Moderátorem je Karel Sál, analytik Institutu pro politiku a společnost.

Akce se bude konat dne 9. 3. 2021 v čase 16:00–17:00 a bude přenášena živě na Facebooku Institutu pro politiku a společnost.